สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

Focus Sport

โอเดียนหาดใหญ่ ขอเชิญชมและร่วมสมัครส่งทีมฟุตบอลอินดอร์ซอคเกอร์ อนุบาล

by Focus Team @12-11-2552 15.29 ( IP : 58...86 ) | Tags : Focus Sport
 • photo , 1024x736 pixel , 121,712 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 42,648 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 44,202 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 43,444 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 50,042 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 75,784 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 82,152 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 74,162 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 75,353 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 89,688 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 42,276 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 63,213 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 75,677 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 59,163 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 113,016 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 63,157 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 72,396 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 55,364 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 64,728 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 61,883 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 53,629 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 51,444 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 113,561 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 54,947 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 41,351 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 41,186 bytes.
 • photo , 512x384 pixel , 49,229 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 115,844 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 85,298 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 78,501 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 106,507 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 114,175 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 85,594 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 77,872 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 64,131 bytes.
 • photo , 800x600 pixel , 104,291 bytes.

ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ร่วมกับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4 ร่วมกันจัดงานการแข่งขันฟุตบอลอินดอร์ซอคเกอร์ระดับอนุบาลชิงชนะเลิศ จ.สงขลา ครั้งที่  12  ในวันที่  27-29 พฤศจิกายน 2552  ณ  ลานเอนกประสงค์  ชั้น 5
                ในการนี้มีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา  และ จังหวัด ใกล้เคียงส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นประมาณ  40    ทีม  จำนวนนักกีฬา และ ผู้ควบคุม ทีม กว่า  200  คนเข้าร่วมงานการแข่งขันในวันและ เวลา ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นการวางรากฐานที่ถูกต้องของการเล่นกีฬาฟุตบอล สร้างระเบียบ วินัย เบื้องต้นให้กับเยาวชน การอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพ คือ ครอบครัว,โรงเรียน,สังคมรอบข้าง  ส่งเสริมความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
โอเดียนอินดอร์ซอคเกอร์ ระดับอนุบาลชิงชนะเลิศ จังหวัดสงขลา ได้คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ จากงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4 จัดทำกติกาการแข่งขันให้เหมาะสมและถูกต้อง คือ
- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนในระดับอนุบาล และมีอายุตามสูติบัตรไม่เกิน 6 ปี ใช้ พ.ศ.2546เป็นเกณฑ์
- ใช้กติกาในการแข่งขันอินดอร์ซอคเกอร์ 5 คน สำรอง 5 คน
- ระยะเวลาในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่งเวลา ครึ่งเวลาละ 6 นาที พัก 2 นาที
ขอเชิญโรงเรียนต่างๆร่วมส่งบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 18 พ.ย.52 นี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ที่ โทรศัพท์ 074-353390-9 โทรสาร 074-236647

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง