สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ? ฝีพระหัตถ์ทัศนศิลป์?

by Focus Team @05-02-2553 17.18 ( IP : 58...137 )

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต      ให้ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เชิญนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ? ฝีพระหัตถ์ทัศนศิลป์ ? มาจัดแสดงเนื่องในวโรกาสเสด็จฯ แทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และมหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์  และทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน ผลงานชื่อ ? เสือสีฟ้า ?  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ? ฝีพระหัตถ์ทัศนศิลป์? เปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 3 ? 7 กุมภาพันธ์ 2553  ณ บริเวณชั้น 1  อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง