สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

มวล.จับมือสถาบันวิจัยทางทะเล จัดสอน Marine Ecology ครั้งที่ 18

by Focus Team @21-04-2553 14.36 ( IP : 183...10 ) | Tags : ทั่วใต้ , การศึกษา

มวล.จับมือสถาบันวิจัยทางทะเล จัดสอน Marine Ecology ครั้งที่ 18 นักศึกษา11 สถาบันทั่วประเทศร่วม

              ม.วลัยลักษณ์จับมือ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 18 บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด ร่วมหนุน นักศึกษาจาก 11 สถาบันทั่วประเทศร่วม

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะผู้จัดการโครงการดังกล่าว เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) ภาคฤดูร้อน ภายใต้การสนับสนุนบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  กลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนจากทรัพยากรในทะเล รวมถึงเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศวิทยาทางทะเล  โดยรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย การสอนในภาคบรรยาย  การพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยฯ และกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจของผู้เรียน ส่วนการสอนในภาคปฏิบัติการนั้นนักศึกษาจะได้ทำการศึกษาในห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ  การออกภาคสนาม ดำน้ำดูแนวปะการัง และการปฏิบัติการศึกษาทางสมุทรศาสตร์ นอกจากนั้นหลังจากจบการศึกษาภาคบรรยายและปฏิบัติการแล้ว นักศึกษาจะต้องทำโครงการวิจัย เพื่อฝึกให้คิดการตั้งโจทย์ปัญหา การวางแผนการทดลอง การลงมือทำการทดลอง การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง เขียนรายงาน และมีการนำเสนอผลงานต่ออาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันและเพื่อนนักศึกษาด้วยกันอีกด้วย คาดว่ากิจกรรมต่างๆของโครงการนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว ยังจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในวงการทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติวงษ์ กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 แล้ว โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 เมษายน-21 พฤษภาคม 2553 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 34 คน ประกอบด้วย ม.มหิดล 5 คน,ม.เกษตรศาสตร์ 1 คน,ม.เชียงใหม่ 4 คน,ม.ขอนแก่น 2 คน ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 คน ,ม.บูรพา วิทยาเขตบางแสน 1 คนและวิทยาเขตจันทบุรี 5 คน ,ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2 คนและวิทยาเขตปัตตานี 2 คน  ,ม.ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 คน และม.วลัยลักษณ์ 5 คน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง