สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

3 องค์กรจับมือระดมสมองพัฒนา และร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

by Focus Team @22-04-2553 17.17 ( IP : 183...66 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , การศึกษา
  • photo  , 504x380 pixel , 18,476 bytes.
  • photo  , 502x379 pixel , 26,333 bytes.

3 องค์กรจับมือระดมสมองพัฒนาสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดสงขลา เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา และรวมพลังสร้างความก้าวหน้าของการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาคนในจังหวัดสงขลา ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และนำแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

            วันนี้ ที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดสงขลา ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคณะกรรมการบริหารสมัชชาการศึกษาจังหวัดสงขลา จัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา และรวมพลังสร้างความก้าวหน้าของการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาคนในจังหวัดสงขลา ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และนำแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในจังหวัดสงขลา

            โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนผู้รับบริการการศึกษาในระบบ นอกระบบ ผู้แทนองค์กรใช้กำลังคนซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษา ผู้แทนองค์กรจัดการศึกษา ผู้แทนองค์กรบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา และประชาชน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน จำนวน 150 คน

            ในการประชุมในครั้งนี้ มีการเสนอแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552-2559 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง พ.ศ.2553-2561 และข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษาของจังหวัดสงขลาสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อภิปรายและสรุปผลที่นำไปสู่ปฏิญญาการประชุมสมัชชาการศึกษา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดสงขลาต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง