สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

อธิการบดี มรส. ห่วงเอฟทีเอกระทบชาวสวนปาล์ม หนุนเกษตรกรเร่งเพิ่มศักยภาพเข้าสู่ลู่แข่งขัน

by Focus Team @23-04-2553 12.40 ( IP : 58...60 ) | Tags : ทั่วใต้

อธิการบดี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชื่อ เอฟทีเอกระทบเกษตรกรปาล์มน้ำมันแน่ ชี้ชัดต้นทุนการผลิตสูงกว่าจึงเสียเปรียบคู่แข่ง หนุนชาวสวนปาล์มปรับตัวเข้าสู่ลู่การแข่งขัน พร้อมวอนรัฐเพิ่มศักยภาพเกษตรกรก่อนถูกเหวี่ยงออกจากตลาดเสรี ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ โดยมีสาระสำคัญว่า ประเทศสมาชิกต้องลดระดับการกีดกันทางการค้า ทั้งในรูปของอัตราภาษีศุลกากรและมาตรการกีดกันอื่น ๆ ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดนั้น ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พบว่าสินค้าหลายชนิดเริ่มลดภาษีเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่เกษตรกรไทยในภาคใต้ปลูกกันอย่างแพร่หลายด้วย ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรไทยเสียเปรียบจากข้อตกลงนี้ เนื่องจากปาล์มน้ำมันของไทยมีต้นทุนการผลิตสูงกว่ามาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะมาเลเซียที่เพาะปลูกในแปลงขนาดใหญ่จึงมีต้นทุนการขนส่งต่ำทั้งจากพื้นที่และระบบรางรถไฟที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ในขณะที่ต้นทุนปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกก็ต่ำกว่าไทยประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันของมาเลเซียต่ำกว่าไทยประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ อธิการบดี มรส. กล่าวต่อไปว่า จุดแข็งประการหนึ่งของปาล์มน้ำมันมาเลเซีย คือ มีการสกัดน้ำมันแยกระหว่างเนื้อปาล์มและเมล็ดปาล์ม พร้อมคัดแยกน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและคุณภาพต่ำ ในขณะที่การผลิตของไทยส่วนใหญ่เป็นการสกัดรวม ทำให้น้ำมันปาล์มของไทยเป็นน้ำมันคุณภาพต่ำ และในปีที่ข้อตกลงการค้าเสรีมีผล เชื่อว่ามาเลเซียจะส่งน้ำมันปาล์มเกรดต่ำเข้าสู่ประเทศไทย และใช้ไทยเป็นทางผ่านส่งต่อไปยังพม่าและลาว ดังนั้นเกษตรกรปาล์มน้ำมันในไทยจึงเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง ?ในเมื่อการเปิดเสรีทางการค้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น เกษตรกรปาล์มน้ำมันจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันกับปาล์มน้ำมันนำเข้าให้ได้ ต้องมีกระบวนการปรับตัวครั้งสำคัญ เพื่อให้ผลผลิตของตนมีคุณภาพทัดเทียมกับคู่แข่งทางการค้า โดยต้องเริ่มตั้งแต่การคัดพันธุ์ปาล์ม การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การขนส่ง การจัดจำหน่าย และการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม รัฐต้องมีบทบาทอย่างสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรปาล์มน้ำมันไทย เพื่อมิให้ชาวสวนปาล์มอยู่เหวี่ยงออกจากตลาด เพราะตามระบบการค้าเสรีนั้น ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวเพื่อรองรับกระแสการแข่งขันได้ก็จำเป็นต้องออกจากตลาดไปในที่สุด? อธิการบดี มรส. กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง