สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

มรส.จัดระเบียบหอพักนอกมหาวิทยาลัย สำรวจพร้อมประเมินมาตรฐานกันเด็กมั่วสุม

by Focus Team @29-04-2553 13.42 ( IP : 58...194 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , การศึกษา

.                   ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับลูกจังหวัด จัดระเบียบหอพักเข้ม ตั้งคณะกรรมการออกสำรวจและประเมินหอพักรอบมหาวิทยาลัย อธิการบดีชี้ ผู้ประกอบการหอพักนักศึกษาต้องมีจิตสำนึก เพราะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนานักศึกษา

                  ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดตั้งคณะทำงานจัดระเบียบหอพักและที่พักนักศึกษาบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๖๔ แห่ง เพื่อป้องกันปัญหามั่วสุม ยาเสพติด ลักทรัพย์ รวมถึงอาชญากรรมต่าง ๆ นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดี มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมิได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ โดยมหาวิทยาลัยเองมีหอพักภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบริการนักศึกษา พร้อมจัดนักวิชาการหอพักคอยดูแล แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่จำนวนหอพักยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการก่อสร้างหอพักเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

                  ในส่วนของหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยนั้น อธิการบดี มรส. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทำการสำรวจและประเมินหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศรายชื่อหอพักที่ได้มาตรฐานแล้วจำนวน ๒๑ หอพัก แบ่งเป็นหอพักหญิง ๑๘ แห่ง และหอพักชาย ๓ แห่ง เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษา โดยพิจารณาการรับรองมาตรฐานจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น มีการจดทะเบียนหอพักและมีใบอนุญาตถูกต้อง มีการแยกประเภทหอพักอย่างชัดเจนว่าเป็นหอหญิงหรือหอชาย มีสุขลักษณะที่ดีเอื้อต่อคุณภาพชีวิตนักศึกษาในการพักอาศัยอย่างสะดวก สะอาด และปลอดภัย เป็นต้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการได้เชิญประชุมผู้ประกอบการหอพักเอกชนเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงหลักการ ทั้งนี้คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบและสอดส่องหอพักทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

                  ?มรส.ให้ความสำคัญกับหอพักนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ เพราะตระหนักดีกว่า หอพักนักศึกษาไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัยหลับนอนเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีจิตสำนึกในการแบ่งปัน เอื้ออาทร และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ผู้ประกอบการหอพักนักศึกษาจะต้องมีจิตสำนึกในการสร้างที่พักอาศัยที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้? อธิการบดี มรส. กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง