สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

มรส.จับมือเทศบาลเมืองสมุยร่วมแก้วิกฤตน้ำ รับมือปัญหาน้ำท่วมแต่ขาดแคลนน้ำใช้

by Focus Team @29-04-2553 15.12 ( IP : 58...194 ) | Tags : ทั่วใต้

.
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผนึกกำลังเทศบาลเมืองเกาะสมุย ร่วมแก้วิกฤตขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำท่วม ดึงภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อธิการบดีชี้วิกฤตน้ำลุกลามรวดเร็วเพราะภาวะโลกร้อนและขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดี

                ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มรส. ร่วมกับเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโครงการจัดการ ?น้ำ? เกาะสมุยแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุยมีน้ำสำหรับบริโภคและอุปโภคอย่างเพียงพอตลอดปี อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน

                อธิการบดี มรส. กล่าวต่อไปว่า พื้นที่ ๑ ใน ๓ ของอำเภอเกาะสมุยมีลักษณะเป็นที่ราบล้อมรอบภูเขา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร ทำให้อำเภอเกาะสมุยมีน้ำท่าบริบูรณ์ แต่ปัจจุบันกลับประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมในเวลาเดียวกัน เนื่องจากสิ่งก่อสร้างปิดกั้นทางไหลของน้ำตามธรรมชาติ และน้ำฝนไม่ได้ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ แต่ถูกระบายทิ้งลงทะเล ประกอบกับภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดี ทำให้ปัญหาลุกลามรวดเร็ว หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องจะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่างมาก

                ผศ.ดร.ณรงค์กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่มักพึ่งพาทรัพยากรภายนอกชุมชนโดยภาครัฐ ในขณะที่ท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาค่อนข้างน้อย ทำให้การแก้ปัญหาเกิดความล่าช้าและไม่ยั่งยืน การแก้ไขปัญหาน้ำของเกาะสมุยจึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมหรือการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น เพราะจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

                สำหรับการดำเนินการ อธิการบดี มรส. เปิดเผยว่า จะเริ่มจากการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบน้ำเดิม เช่น ขุดลอก ยกระดับขอบสระ ระบบรวบรวมน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายพร้อมระบบผลิตน้ำประปา ถนน ฯลฯ ปรับเปลี่ยนให้ระบบน้ำเป็นระบบ Water Grid ที่สอดคล้องกับระบบการคมนาคมและการขนส่งอื่น ๆ ปรับปรุงระบบน้ำเสียให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ พร้อมจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งรูปแบบการบริหารงานในอนาคต

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง