สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

สกว.ดึง 15 มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาโรงเรียนยกสุราษฎร์ธานีตัวอย่าง All for Education

by Focus Team @04-05-2553 15.18 ( IP : 58...23 ) | Tags : ทั่วใต้ , การศึกษา

.
สกว. ผุดโครงการวิจัย ?แอลเล็น? ดึง 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นฐานพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มุ่งส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ?ศ.นพ.วิจารณ์? ชื่นชมจุดประกายเครือข่ายงดงาม ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนักธุรกิจเข้าร่วม พร้อมเชิญผู้ปกครองเป็นครูอาสา ยกเป็นตัวอย่างของการจัดการศึกษาแบบ All for Education

ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2553 มีการประชุมชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ หรือ ?แอลเล็น? (LLEN) ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักวิชาการและนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้ก่อตั้งและประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.), ศ.สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต, ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.), ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.), ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดี มรส. เป็นต้น<br />

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า โครงการแอลเล็นมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายในพื้นที่ที่ต้องการทำให้คุณภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนดีขึ้น โดยใช้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นฐานหลัก ทั้งนี้ แอลเล็นเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่แตกต่างจากงานวิจัยทั่วไปตรงที่ต้องการเน้นหนักให้เกิดการพัฒนาและทำให้เกิดเครือข่าย เป็นงานวิจัยที่ไม่ต้องการเพียงผลผลิต แต่ต้องการความรู้จากผลผลิตนั้นด้วย โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแอลเล็นรวม 15 แห่งจากทั่วประเทศ<br />

ศ.นพ.วิจารณ์กล่าวต่อไปว่า ถ้าโรงเรียนแยกตัวหรือลอยตัว ด้วยวิธีคิดที่ว่าครูเท่านั้นควรเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิธีคิดแบบนี้จะทำให้คุณภาพการศึกษาไม่เกิดขึ้น หลาย ๆ ประเทศจึงพยายามริเริ่มโครงการที่มีหลายฝ่ายมาร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งแอลเล็นก็เป็นโครงการในลักษณะนี้เช่นกัน<br />

?โครงการแอลเล็นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้ผมชื่นใจและประทับใจมาก เป็นการจุดประกายและเชื้อปะทุในแง่ของการสร้างเครือข่ายอย่างเห็นได้ชัด มีการดึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนักธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีการเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น เกษตร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มาเป็นครูอาสา ทำให้เกิดการตระหนักร่วมกันว่า ถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนดี พ่อแม่ก็ต้องมาช่วยครู นี่คือการจัดการศึกษาแบบ All for Education กล่าวคือ ทุกคนต้องเข้าไปช่วยทำให้การศึกษาดีขึ้น มีคุณภาพยิ่งขึ้น? ศ.นพ.วิจารณ์กล่าว<br />

ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ กล่าวว่า โครงการแอลเล็นได้รับเงินสนับสนุนจาก สกว. หลักการสำคัญของแอลเล็น คือ การดึงสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ลงไปช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะสถาบันอุดมศึกษามีองค์ความรู้ที่สามารถช่วยโรงเรียนได้มาก อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่สถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้นจะได้เรียนรู้สภาพปัญหาการศึกษาในพื้นที่ที่ตนตั้งอยู่ ทำให้สามารถช่วยเหลือครูและเด็กได้อย่างตรงจุด โดยความคาดหวังของโครงการแอลเล็นมี 2 ประการด้วยกัน คือ 1. การได้เห็นคุณภาพครูสูงขึ้น และส่งผลโดยตรง ต่อคุณภาพของเด็ก และ 2. ความยั่งยืนต่อเนื่องของเครือข่าย<br />

สำหรับมหาวิทยาลัยทั้ง 15 แห่งที่เข้าร่วมโครงการแอลเล็น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง