สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

มรภ.สงขลาติวเข้มนักศึกษาวิชาชีพครู พร้อมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

by Focus Team @04-05-2553 15.57 ( IP : 58...23 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , การศึกษา
 • photo , 640x425 pixel , 120,690 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 89,604 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 93,238 bytes.
 • photo , 3216x1772 pixel , 576,324 bytes.

.
              ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  กล่าวว่า หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 ได้กำหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Tranning) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และขั้นการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ปี โดยขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบ่งการฝึกออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1, 2 และขั้นตอนการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

              ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่าวอีกว่า ในปี 2552 ภาคเรียนที่ 2 มีนักศึกษาสาขาการศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวม 145 คน แบ่งเป็นนักศึกษาทั่วไป จำนวน 133 คน และนักศึกษาโครงการครูสหกิจจำนวน 12 คน โดยปฏิบัติการสอนในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552-15 มีนาคม 2553 และเพื่อให้การปฏิบัติการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 26-30 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอประสบการณ์ ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 และอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน และการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง