สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

มรภ.สงขลา จัดค่ายพุทธบุตร พัฒนาคุณธรรมจริยธรม

by Focus Team @05-05-2553 09.49 ( IP : 58...23 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , การศึกษา

.               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา จะจัดโครงการ ?ค่ายพุทธบุตร? เพื่อเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2553 ณ สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

              อาจารย์รจนา  ศรีใส  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า ในปัจจุบันเยาวชน นิสิต นักศึกษากำลังหลงใหลกับค่านิยมการใช้ชีวิตการบริโภคตามกระแสสังคมของโลกตะวันตก  โดยขาดการยับยั้งในการนำมาดำเนินชีวิต ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงทำให้ขาดหลักธรรมที่จะยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้มีความมั่นคงและความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  มีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาด ขาดศีลธรรมและหันไปพึ่งยาเสพติด  ปัญหาเหล่านี้จึงควรได้รับความสนใจและพร้อมที่จะเยียวยาให้กับเยาวชนของชาติโดยเร่งด่วน  จึงควรให้โอกาสทั้งชายและหญิงในการสร้างจิตสำนึก สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม  จนอ่านตนเองออก บอกตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก เพื่อเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ

              ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ กล่าวอีกว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ?ค่ายพุทธบุตร?  ให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากว่า 50 คน ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2553 ณ สถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีแม่ชีณัฐทิพย์ ตนุพันธ์ และ แม่ชีอำนวย ผดุงพันธ์ จากสถานปฏิบัติธรรมทิพยสถาน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จ.สงขลา เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการค่ายพุทธบุตรจะเป็นการพัฒนาเยาวชน และสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ธรรมะ มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเพียงพอ สามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต และเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม ศีลธรรมกลับคืนสู่สังคม  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้เติบโตอย่างมีความรู้คู่คุณธรรมนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง