สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

3 ราชภัฏภาคใต้ จับมือ สสว. วิเคราะห์สถานภาพ SMEs

by Focus Team @05-05-2553 09.52 ( IP : 58...23 ) | Tags : ทั่วใต้ , การศึกษา
  • photo  , 640x427 pixel , 142,293 bytes.
  • photo  , 640x427 pixel , 161,315 bytes.
  • photo  , 640x427 pixel , 125,744 bytes.

.               มรภ.สงขลา ร่วมมือ สสว. มรภ.ภูเก็ต และมรภ.นครศรีฯ จัดโครงการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ SMEs ประเทศไทย : บทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอบเขตการศึกษาพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่  26  เมษายนที่ผ่านมา ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรม เจ.บี.  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

              ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ SMEs ประเทศไทย : บทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอบเขตการศึกษาพื้นที่ภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้เขตชายแดน : สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส) โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ เข้าฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นกับการสัมมนาในครั้งนี้

              โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว มีกรอบการดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552  ถึงเดือนเมษายน  2553  โดยแบ่งช่วงการศึกษา เพื่อมุ่งหวังองค์ความรู้ในด้านลักษณะ หรืออัตลักษณ์ ของ SMEs ในแต่ละกลุ่มของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา SMEs ได้ตรงตามลักษณะ หรืออัตลักษณ์กลุ่มอย่างแท้จริง และจะนำไปสู่การปรับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ทั้งในส่วนรายพื้นที่ และรายสาขาเพื่อให้ SMEs สามารถเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทยต่อไป

              ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต่อไปอีกว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลจากผลการศึกษาให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและบุคคลทั่วไปให้ได้รับทราบข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคใต้โดยคณะผู้วิจัยโดยตรงจึงได้ข้อมูล ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะจำเพาะของพื้นที่ภาคใต้  ซึ่งแบ่งพื้นที่ศึกษาเป็น 3 พื้นที่คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ได้แก่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ซึ่งรับผิดชอบศึกษาข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มที่ 2  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่จังหวัดภูเก็ต ระนอง  พังงา กระบี่ และตรัง ซึ่งรับผิดชอบศึกษาข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และกลุ่มที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย: นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และชุมพร รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการทำการศึกษาและวิจัยร่วมกันทั้ง 3 พื้นที่

?ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ได้มีการเชิญและเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SMEs  ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดรวม 169  ราย แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจของภาคใต้โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบ่งเป็นประเภทตามลักษณะบ่งชี้ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม  การค้าและบริการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องจนทำให้สามารถให้คำจำเพาะลักษณะธุรกิจ SMEs  ในพื้นที่ภาคใต้ได้ในระดับหนึ่ง? ดร.ภวิกา กล่าวทิ้งท้าย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง