สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ จัดอบรมสร้างนักรียนนักศึกษาดีมีคุณภาพ

by Focus Team @13-05-2553 14.02 ( IP : 124...230 ) | Tags : ทั่วใต้ , การศึกษา

.               โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ จัดอบรมครูผู้สอนวิทยาการมาตรวิทยา มุ่งเน้นสร้างนักรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

              อาจารย์โสภา โลหะขจรพันธ์  ผู้ทำการแทน ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ หรือ เอส.เทค. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม ครูผู้สอนวิทยาการมาตรวิทยา ที่ห้องราชาวดี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ องทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  พร้อมกับกล่าวเปิดการอบรมว่า เอส.เทค.มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร พัฒนาครู เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน โดยเฉพาะในการเรียนสายอาชีพ ที่ต้องการผลิตนักเรียนนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ดังนั้นครูจึงมีความสำคัญมาก จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทักษะตลอดเวลา  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง  อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องกล  และหมวดพื้นฐานวิชาชีพ ในสังกัด เอส.เทค.และครูจากสถาบันอาชีวศึกษาใกล้เคียง รวม 40 คน เข้ารับการอบรมเป็นเวลา  3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2553 โดยมีวิทยากรนำโดย พลอากาศตรี ดร.เพียร  โตท่าโรง  ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ มาให้การอบรม  ใช้งบประมาณในการจัดการอบรม จำนวน 80,000 บาท

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง