สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ติดอาวุธทางปัญญาครู ตชด.

by Focus Team @24-05-2553 16.57 ( IP : 58...17 ) | Tags : ทั่วใต้ , การศึกษา

.               มรส. ติวเข้มหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครู ตชด. เปรียบเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้ครู ตชด. นำไปใช้ถางทางการศึกษาให้กับเด็กชายขอบในพื้นที่ห่างไกล ชี้เป็นปณิธานร่วมกันเพื่อตามรอยยุคลบาทสมเด็จพระเทพฯ

              ระหว่างวันที่ 21 ? 23 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เขต 1 สุราษฎร์ธานี จัดอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ประจำปี 2553 เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีครู ตชด. จำนวน 105 คน จากโรงเรียน ตชด. 10 แห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพรเข้าร่วม

                ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดี มรส. กล่าวว่า ในบรรดาตำรวจทุกหมวดเหล่า ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นตำรวจที่ทำงานหนักที่สุดและได้รับผลตอบแทนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับตำรวจในหมวดเหล่าอื่น ๆ และในบรรดาข้าราชการทั้งหมดในประเทศไทย ครูเป็นข้าราชการที่ทำงานหนักที่สุดและมีผลตอนแทนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้าราชการในเหล่าอื่น ดังนั้น ครู ตชด. จึงเป็นผู้ที่รวมเอาความยากลำบากทั้งหมดทั้งมวลไว้ในตัวเอง ด้วยการทำงานหนัก เสียสละ ทุ่มเท และมีอุดมการณ์ แต่ในความเหนื่อยยากลำบากนั้นก็ยังมีความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่เจือปนอยู่ที่ได้เป็นผู้สานต่อโครงการพระราชดำริและตามรอยยุคลบาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              อธิการบดี มรส. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตระหนักในความทุกข์ยากลำบากของครู ตชด. เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็เห็นว่า มรส. มีศักยภาพในระดับที่สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำ และเป็นกัลยาณมิตรของครู ตชด. ได้ จึงจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับครู ตชด. ทุกคน จะได้นำอาวุธนั้นไปใช้ถางทางการศึกษาให้เด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร เด็กในชุมชนห่างไกล หรือเด็กชายขอบ ได้มีโอกาสเรียนรู้ในระดับที่ไม่น้อยกว่าเด็กในเมืองหรือเด็กในศูนย์กลางการศึกษา ถือเป็นภารกิจอันน่าภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างครู ตชด. กับ มรส. เป็นโครงการที่ มรส. ทำอย่างเต็มใจและเต็มที่ที่สุด

                นอกจากนี้อธิการบดียังเปิดโอกาสให้ครู ตชด. ที่ผ่านการอบรมดังกล่าวและต้องการศึกษาต่อที่ มรส. หรือกำลังศึกษาอยู่ที่ มรส. ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถนำวุฒิบัตรที่ได้รับจากการอบรมไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตบางส่วนได้ด้วย โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ประกาศให้ครู ตชด. ทั่วประเทศเรียนฟรีทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อตอบแทนในความเสียสละของครู ตชด.

              ด้าน พ.ต.ท.มานิต นาโควงศ์ รองผู้กำกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 กล่าวว่า การที่ตำรวจตระเวนชายแดนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีปณิธานร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน ตชด. นั้น ผู้ที่จะได้รับคุณูปการจากการนี้อย่างเต็มที่ก็คือเด็ก ๆ ในท้องถิ่นห่างไกล และทำให้ครู ตชด. เกิดความอุ่นใจว่าภายใต้กระบวนการทำงานที่หนักและยากลำบากก็ยังมีพันธมิตรและกัลยาณมิตรผู้ร่วมอุดมการณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มรส. จะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของครู ตชด. ไปจนกว่าการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจะประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง