สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

สพฐ พัทลุงเขต 1 ย้ำครูจะต้องนำองค์ความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

by Focus Team @27-05-2553 11.31 ( IP : 58...17 ) | Tags : ทั่วใต้ , การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาพัทลุงเขต 1 เตรียมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ขณะ ที่ ผอ.เขตฯ ย้ำครูจะต้องนำองค์ความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

      เมื่อวานนี้  ( ๒๔ พ.ค.๕๓  ) นาย ศลใจ วิบุลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ สพท.พัทลุง เขต ๑ เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ตามโครงการสร้างสำนึกความ เป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านองค์ความรู้และด้าน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งนี้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น โดยจัดประชุมให้กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับช่วงชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๒๓ คน

        ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูในช่วงชั้นที่ 1 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทย โดยได้เสนอแนะ ใน ๓ ประเด็น คือ ๑. การเตรียมความพร้อม อยากให้คุณครูที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการสอนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงและติดอันดับ Top Ten ได้นำเอาองค์ความรู้ มาเล่าสู่กันฟัง  ๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อสอบกลางวิชาภาษาไทย เช่น ด้านการเขียน ชั้น ป.๓ พบว่า ข้อสอบ ๒๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๒๐ มีนักเรียนทำได้คะแนนเต็ม ๒๐ แต่ตรงกันข้ามยังมีนักเรียนทำคะแนนได้ศูนย์อยู่ด้วย  ซึ่ง โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๒.๖๘  เมื่อจัดกลุ่มได้ ดังนี้ ไม่ผ่าน ๑.๑๒ %  ปรับปรุง  ๘.๗๕%  พอใช้ ๖๗.๖๐%  ดี ๒๒.๕๒% ซึ่งสถิติเหล่านี้บอกได้ว่าโรงเรียนต้องพัฒนา คือในหนึ่งโรงเรียนอาจจะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งที่ต้องพัฒนา ประมาณร้อยละ ๑๐  และข้อ ๓. วิธีแก้โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ดีก่อนเข้าสู่บทเรียน  สอนเรื่องใกล้ ๆ ตัว  และเปลี่ยนเทคนิคการสอน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง