สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ตรัง ติวเข้ม เอฟ ที เอ

by Focus Team @27-05-2553 11.33 ( IP : 58...17 ) | Tags : ทั่วใต้ , ตลาด - เศรษฐกิจ

.           วันที่ 24 พ.ค.ที่ รร.ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง นายไมตรี อินทุสุต ผวจ.ตรัง เป็นประธานเปิดการ สัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง ?คิด อย่างไรกับการปิดเสรีการค้า (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (EU) ซึ่งทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการแลก เปลี่ยน และเสนอแนะข้อคิดเห็น ผลประโยชน์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเอฟทีเอ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 400 คน

          ทั้งนี้ ผวจ.ตรัง กล่าวว่า อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่า จ.ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมหลายประเภทที่สำคัญ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการเจรจาเปิดเสรีการค้ากับสหภาพยุโรป ซึ่งมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับตัว และการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ในอนาคต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และนำรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยใช้ความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ เป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อดึงดูดการลงทุนและขยายการค้าระหว่างประเทศ

          ขณะที่ นักวิชาการพาณิชย์ รักษาการระดับเชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มีการปกป้องอุตสาหกรรมภายใน โดยใช้มาตรการทางภาษี และมิใช่ภาษี โดยเฉพาะกับสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน อาทิ เกษตร เกษตรแปรรูป ประมง สิ่งทอ อัญมณี เครื่องประดับ และยานยนต์ ดังนั้น การจัดทำความตกลงการค้าเสรีก็จะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน และเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของไทยไปสหภาพยุโรป เนื่องจากขณะนี้ สหภาพยุโรปกำลังเจรจาจัดทำความตกลงเอฟทีเอกับสิงคโปร์และเวียดนาม

          น.ส.วัชรี กล่าวต่อไปว่า เมื่อปี 2550 อาเซียนและสหภาพยุโรป ได้มีการเจรจา เอฟทีเอ ระหว่างกัน แต่มีความคืบหน้าไม่มาก หลังจากเจรจากันมา 7 รอบภายในระยะ 2 ปี จนต้องพักการเจรจาด้วยเหตุผลด้านความแตกต่างของระดับการพัฒนาระหว่างประเทศ สมาชิกในอาเซียน และปัจจัยด้านการเมืองระหว่างสหภาพยุโรปกับสมาชิกอาเซียนบางประเทศ แต่สหภาพยุโรปยังคงให้ความสำคัญกับอาเซียน และหาทางออกโดยการเสนอการเจรจา เอฟทีเอ แบบสองฝ่ายกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความพร้อมก่อน เพื่อช่วยสร้างฐานในการเจรจาระดับภูมิภาคอีกครั้งในอนาคต ซึ่งสหภาพยุโรปประสงค์จะเจรจากับสิงคโปร์ เวียดนามและไทยก่อน

          ขณะนี้สหภาพยุโรปได้เจรจากับสิงคโปร์แล้ว เมื่อต้นเดือนมี.ค.และในเวลาไล่เลียงกันเวียดนามและมาเลเซีย ได้ประกาศที่จะเจรจา เอฟทีเอ กับสหภาพยุโรปด้วย สำหรับไทยยังอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบของการจัดทำ เอฟทีเอ ไทย-สหภาพยุโรป ควบคู่ไปกับการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาสังคม เพื่อขออนุมัติกรอบการเจรจาจากรัฐสภาก่อน ที่จะเริ่มดำเนินการเจรจากับสหภาพยุโปรอย่างเป็นทางการ

          นักวิชาการพาณิชย์ รักษาการระดับเชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวต่อไปอีกว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเจรจา เอฟทีเอ กับสหภาพยุโรป โดยมีการหารือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดมาตลอด โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นข้อกังวลที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อความรอบคอบและมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการเจรจา รวมถึงเพื่อให้ไทยสามารถกำหนดแนวทางการเจรจาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ ประเทศ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง