สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ภูเก็ต เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020

by Focus Team @27-05-2553 11.36 ( IP : 58...17 ) | Tags : ทั่วใต้ , ตลาด - เศรษฐกิจ

.             ภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 แนะชูจุดขายเมือง ศูนย์กลางท่องเที่ยวระดับโลก เมื่อเวลา 09.30 น.วัน ที่ 24 พ.ค.53 ที่ห้องประชุมศาลา กลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 โดยมีนายสมิทธ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมบูรณ์ จิรายุ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนหอการค้า ตัวแทนสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ตลอดจนส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วม

            นายวิชัย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้จัดหาจังหวัดเจ้าภาพเพื่อเสนอความ พร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกสถานที่ตั้งโครงการและแนวคิดหลักของการจัดงานมหกรรมโลก ประกอบด้วยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่พร้อมจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020 ไม่น้อย กว่า 1,000- 1,500 ไร่ มีสนามบินนานาชาติหรืออยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติหลัก (สนามบินสุวรรณภูมิ) ในระยะทางไม่เกิน 200-250 กิโลเมตร มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันและมีแผนการลงทุนในระยะสั้นยาว เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับเมืองหลัก (กรุงเทพฯ)

            โดยมีระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 150 นาที ประกอบด้วย โครงการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่และโครงการลงทุนสาขาขนส่ง หรือมีเครือข่ายการคมนาคมทางน้ำ ทางทะเลที่สามารถพัฒนาสู่ระบบขนส่งมวลชนที่จะเข้าร่วมงาน มีที่พักอาศัยทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว ระดับ 4 ดาว ระดับ 3 ดาวและอื่นๆ ที่สามารถรองรับการจัดงานหรือเดินทางจากจังหวัดที่มีความพร้อมด้านที่พัก อาศัยในระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 150 นาที ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่

            มีแผนการพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง ชัดเจน สร้างจุดเด่นหรือความแตกต่างทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยว สามารถสร้างโครงสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศหรือเน้นในการเสริมสร้างนวัต กรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรคหรือพัฒนาการด้านพลังงานทดแทน สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางจัดประชุมและนิทรรศการและสถาบันการศึกษาและ พัฒนาการเรียนรู้ของสังคมได้ ภายหลังการจัดงานมหกรรมโลก World Expo 2020

            ? การเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้า ภาพจัดงาน World Expo เสมือนกับการจัดแข่งขันโอลิมปิกหรือ ฟุตบอลโลก ประเทศหรือจังหวัดนั้นๆ จะต้องมีความพร้อมและเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด ซึ่งจะต้องมีการนำเสนอรายละเอียดต่างๆ เช่น พื้นที่จัดแสดงงาน โดย จ.ภูเก็ตมีพื้นที่ในความรับผิดชอบของธนารักษ์ภูเก็ตบริเวณตอนเหนือของ เกาะหรือพื้นที่ระหว่างการจัดสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น ส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆ จ.ภูเก็ต พร้อมและเหนือกว่าหลายๆ จังหวัด ? นายวิชัยกล่าว

            ขณะที่นายสมบูรณ์ จิรายุ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 หรืออีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องใช้งบประมาณ นับหมื่นล้านบาทเหมือนกับการจัดโอลิมปิกหรือฟุตบอลโลก ซึ่งจากคุณสมบัติที่มีการวางเกณฑ์ไว้นั้น มีข้อด้อยเพียงเรื่องพื้นที่จัดงาน ซึ่งหาก จ.ภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็น พื้นที่จัดงานดังกล่าวจริง จะทำให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตามมาด้วย ส่วนตัวเห็นด้วยกับการนำเสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ส่วนจะได้หรือไม่นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งในการนำเสนอตัวนั้นควรนำเสนอจุดขายการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ โลกด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง