สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

โลตัสลดไซค์ เลี่ยง EIA (อีไอเอ)

by Focus Team @28-05-2553 17.18 ( IP : 183...159 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , ตลาด - เศรษฐกิจ

.       ?เทสโก้ โลตัส?ประกาศถอยจากการปักเสาเข็มที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ชั่วคราว หลังจากแปลนเดิมมีพื้นที่ขนาดใหญ่จนต้องทำ EIA แต่ยังไม่ยอมแพ้หลังปรับลดไซส์แล้วพร้อมดำเนินการยื่นขออนุญาตใหม่ ท่ามกลางกระแสการต่อต้านของชาวบ้านที่พื้นที่ก่อสร้างตั้งเป็นแก้มลิงให้คนใน 3 อำเภอ ด้านนายกเล็กสะเดายืนกราน หากอยากตั้งที่สะเดาจริงต้องผ่านกฎเหล็ก 5 ข้อ

      จากกรณีของห้างเทสโก้ โลตัส เตรียมเปิดสาขาในพื้นที่ชุมชนสะพานม้า อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับชายแดนมาเลเซีย โดยบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลเมืองสะเดาภายใต้หลักเกณฑ์ ซึ่งต้องมีการส่งเอกสารรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ภายในวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา เนื่องจากมีพื้นที่ภายในตัวอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (ตร.ม.)

      อีกทั้งพื้นที่ก่อสร้างบริเวณสะพานม้าเป็นเส้นทางน้ำผ่าน ที่เชื่อมต่อจากอุทยานเขาน้ำค้าง อ.นาทวี มายังคลองสะพานม้า อ.สะเดา ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยัง อ.หาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า ?โครงการแก้มลิง? ที่หากว่าห้างฯทุนยักษ์ผุดขึ้นจริงจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบริเวณสะพานม้าอย่างมากในอนาคต

      นายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา เทสโก้โลตัสได้ส่งหนังสือตอบกลับยืนยันต่อเทศบาลเมืองสะเดา ว่า บริษัทฯ ไม่ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เนื่องจากพื้นที่ตัวอาคารไม่เกิน 10,000 ตร.ม. จากนั้นวันที่ 7 พฤษภาคม เทสโก้ โลตัส ก็ได้ขอถอนเรื่องการยื่นแบบแปลน ตามหนังสือตามเลขรับหนังสือเทศบาลเมืองสะเดาที่ 4056 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบแปลนใหม่ พร้อมทั้งขอรับเอกสารอื่นๆ คืน อย่างไรก็ตาม เมื่อแก้ไขปรับปรุงแบบแปลนเสร็จแล้ว บริษัทฯจะยื่นขออนุญาตกับเทศบาลฯ ต่อไป

      ?เทสโก้โลตัสให้เหตุผลของการขอเพิกถอนคำขออนุญาตก่อสร้างว่า ต้องการนำกลับไปปรับแปลนโครงสร้างให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยอาจจะทำการปรับลดไซส์ให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งเมื่อเทสโก้ โลตัส ถอนเรื่องไปแล้ว หากจะกลับมายื่นเรื่องขอใหม่ก็ต้องทำตามขั้นตอนกระบวนการใหม่ตั้งแต่แรก? นายอนันต์กล่าว และว่า

      สำหรับประเด็นการตีความพื้นที่ใช้สอย ซึ่งเทสโก้โลตัสยังเข้าใจคลาดเคลื่อนจากหลักเกณฑ์ และนำไปสู่การหลีกเลี่ยงทำอีไอเอนั้น หากพิจารณาโดยนำกฏกระทรวง เกี่ยวกับการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ ตำบลสะเดา ตำบลปรก ตำบลสำนักแต้ว และตำบลสำนักขาม พ.ศ.2547 ที่กล่าวถึง บริเวณที่ 2 (ก) กล่าวไว้ว่า อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกัน เพื่อประกอบกิจการในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 1,000 ตร.ม.

      เมื่อนำมาประกอบรวมเข้ากับ เรื่องการนำกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2552 ข้อที่ 12 ได้กำหนดไว้ว่า ในการคำนวณพื้นที่ให้นำพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการและอยู่ภายในอาคารมารวมคำนวณด้วย จึงหมายความว่าการคิดพื้นที่ค้าปลีกค้าส่งของอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่งด้วยพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.จะต้องนำพื้นที่ต่อเนื่องมาคิดรวมด้วย เช่น ทางเดิน ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยต่อเนื่อง ไม่ใช่คิดเฉพาะที่ค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น

      นายอนันต์กล่าวต่อว่า ตนเข้าใจดีว่าพื้นที่สะเดาเป็นโอกาสที่งดงามสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาค้าขาย เนื่องจากเมืองสะเดาเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างประเทศมาเลเซีย และจังหวัดสงขลา อย่างไรก็ตาม ถ้าเทสโก้ โลตัส ยังยืนกรานที่จะประกอบกิจการในพื้นที่สะเดา ก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติและผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกทั้ง 5 ข้อ ซึ่งปรากฏว่ายังมีปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถอนุญาตก่อสร้าง ห้างเทสโก้โลตัสใน อ.สะเดา ได้ ประกอบด้วย

      1.บริษัทฯ จะต้องทำประชาพิจารณ์รวมถึงสำรวจความเห็นประชาชนในพื้นที่ที่เห็นด้วยกับการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 70% ซึ่งหลังจากสำรวจความคิดเห็น เทสโก้ โลตัส ยังติดขัดอยู่ คือมีจำนวนประชาชนที่เห็นด้วยกับการสร้างห้างทุนยักษ์เพียงแค่ 52% 2.การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ผังเมืองควบคุมอาคาร ที่เทสโก้ โลตัสจำเป็นต้องบริหารพื้นที่ใช้สอยในส่วนของการค้าปลีกและค้าส่งให้ไม่เกินกว่า 10,000 ตร.ม ทั้งนี้จะต้องไม่เอาพื้นที่ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการและอยู่ภายในอาคารมาคำนวณรวมด้วย

      3.แบบแปลนการก่อสร้างที่โลตัสยังต้องกลับไปปรับลดไซส์ให้ ไม่เกินพื้นที่ 10,000 ตร.ม. ซึ่งเทสโก้ โลตัสจะต้องกลับไปแก้ไขแบบแปลนให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อนี้ 4.การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2552 ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ อีไอเอ ว่าจะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชน 5.เรื่องการออกให้ความรู้ทางด้านดีและด้านลบหลังจากมีเทสโก้ โลตัสในพื้นที่

      จากความต่างระหว่างพื้นที่ที่ห้างเทสโก้ โลตัส ต้องการที่สร้าง 12,000 ตร.ม. และตามกฏพื้นที่ใช้สอยจริงที่จะต้องไม่เกิน 10,000 ตร.ม.นั้น นับเป็นค่าที่มีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน ซึ่งนายอนันต์ได้ชี้แจงว่า เทศบาลฯจะต้องหารือกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ซึ่งหากยังหาข้อสรุปไม่ได้ ก็คงต้องส่งเรื่องไปให้กรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาในลำดับต่อไป

      นายอนันต์กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาก็ได้มีการเกิดกรณีศึกษา จากการก่อสร้างร้านค้าปลีก เทสโก้ โลตัส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ในเรื่องการคิดคำนวณพื้นที่เช่นเดียวกัน จนเป็นเหตุให้ถูกระงับการดำเนินการก่อสร้างไป

      ?โลตัสจะต้องกลับไปจัดการเรื่องที่ยังไม่ผ่านการพิจารณามาให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งขั้นตอนการยื่นเอกสาร ก็คงต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรก และสำหรับประชาพิจารณ์ที่ยังไม่ผ่าน เทศบาลฯจะอนุญาตให้เปิดสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนได้อีกครั้ง ทั้งนี้ ต้องกระทำภายหลังจากกระบวนการการยื่นเอกสารรอบหน้าเสร็จเรียบร้อย? นายอนันต์กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง