สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ติวเข้มเรื่อง ?หิน แร่ แผนที่?ปั้นเยาวชนสู่อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

by Focus Team @04-06-2553 17.01 ( IP : 124...217 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , การศึกษา
 • photo , 321x480 pixel , 76,996 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 112,543 bytes.
 • photo , 802x1200 pixel , 261,707 bytes.
 • photo , 802x1200 pixel , 261,707 bytes.
 • photo , 321x480 pixel , 86,461 bytes.
 • photo , 640x428 pixel , 177,683 bytes.

เชฟรอนจัดค่ายติวเข้มเรื่อง ?หิน แร่ แผนที่?ปั้นเยาวชนเป็นนักธรณีวิทยาสู่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในอนาคต

          บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ได้จัดกิจกรรมค่ายธรณีวิทยาติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แล้ว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านธรณีวิทยาในมุมมองใหม่  อันเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จะช่วยเสริมสร้างรากฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สาขาธรณีวิทยาให้กับเยาวชนไทย

          ล่าสุดค่ายธรณีวิทยาได้นำเยาวชนไทย 28 คน จาก 9 โรงเรียนชั้นนำของประเทศมาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเยาวชนทั้งหมดจะได้สัมผัสกับชีวิตนักธรณีวิทยา ผ่านการทดลองจริงในห้องเรียน มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาให้ความรู้

          นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงภาคสนาม เช่น การสำรวจลักษณะของหินและแร่ประเภทต่างๆ ในเชิงธรณีวิทยา เพื่อเก็บตัวอย่างหินและกำหนดตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างลงในแผนที่ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเกี่ยวกับแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ทางธรณีวิทยา ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม การสำรวจธรณีวิทยา และการสำรวจธรณีฟิสิกส์

          ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้กล่าวถึงโครงการค่ายธรณีวิทยาที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 นี้ว่า จุดประสงค์หลักก็เพื่อต้องการให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เข้าใจในเรื่องของธรณีวิทยามากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากที่คิดว่าเป็นเพียงแค่การเดินสำรวจดิน หิน แร่ เท่านั้น แต่อาชีพนี้มีความสำคัญมากกว่านั้นโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมน้ำมันหรือปิโตรเลียม

          ?เราคิดแก้ปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทำอย่างไรจึงจะทำให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายให้ความสนใจและเลือกเรียนวิชาธรณีวิทยาในระดับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น แนวความคิดดังกล่าวนำไปสู่การจัดค่ายธรณีวิทยาขึ้นมา  เราประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ ระดับมัธยมปลาย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อรับสมัครเด็กที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจทางด้านธรณีวิทยา โดยรุ่นที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจสมัครมาประมาณ 200 กว่าคน และผ่านการสัมภาษณ์ 30 กว่าคน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ทางเชฟรอนจะเป็นคนดูแลตลอดทั้งกิจกรรม และจะมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นรุ่นพี่ของค่ายก่อนหน้ามาทำหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นทีม เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนักธรณีวิทยา เพราะจะต้องทำงานประสานกับทีมอื่นๆ เช่น วิศวกร ? ดร.ณัฐวุฒิ กล่าว

          ด้านอาจารย์ผู้ดูแล ?ค่ายธรณีวิทยา ครั้งที่ 5? รศ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้กล่าวถึงค่ายธรณีวิทยาปี 5 นี้ว่า หัวข้อที่จัดในปีนี้จะมีทั้งหมด 4 หัวข้อคือ หิน แร่ แผนที่ และการสำรวจ ซึ่งเนื้อหาจะสอดคล้องกับความรู้พื้นฐานที่น้องๆ มี และเมื่อจบค่ายจะทำให้น้องๆ เข้าใจในคำว่านักธรณีวิทยามากยิ่งขึ้น

          ?ในวงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมต้องการคนที่มีความสามารถด้านธรณีวิทยาเข้ามาอยู่ในวงการมาก ซึ่งสิ่งที่ชักจูงส่วนหนึ่งคือทุนการศึกษา จบมามีงานทำ ค่าตอบแทนพอๆ กับวิศวะหรือหมอ และการยอมรับของอุตสาหกรรมก็เท่าๆ กัน? อ.พิษณุ กล่าว

          ถ้าพูดถึงเสน่ห์ของอาชีพนักธรณี รศ.ดร.พิษณุ บอกว่านักธรณีวิทยาเป็นอาชีพที่ค่อนข้างอิสระในเรื่องของความคิด ในเรื่องของพื้นที่การทำงาน ซึ่งเป็นที่ไหนก็ได้ ในป่า ในเขา ห้องคอมพิวเตอร์เย็นๆ มีได้ทุกที่ แล้วไม่จำเจ แต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง เพราะฉะนั้นบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มีความท้าทาย สนุกสนาน

          ?อย่างรถไฟใต้ดิน นักธรณีก็เป็นคนออกแบบนะ ว่าจะวางอุโมงค์ได้ลึกที่ระดับเท่าไหร่ ทิศทางไหนที่จะให้อุโมงค์มันเลื้อยไปเลื้อยมา แล้วส่วนนี้นักธรณีวิทยาก็เป็นคนออกแบบอุโมงค์แล้วก็เจาะ บางคนไม่รู้ พื้นฐานลึกเท่าไหร่ จะใหญ่จะเล็ก จะขุด จะเจาะยังไง จะระเบิดดินตรงไหน พอออกแบบเสร็จวิศวะกรถึงเข้าไปเอาท่อเอาอะไรใส่ไป ตามโครงสร้างที่เขาออกแบบ งานธรณีวิทยาบางทีก็คล้ายๆ ปิดทองหลังพระนะ คือคนมองไม่เห็น เหมือนทำเหมืองนักธรณีได้ข้อมูลมาเสร็จก็บอกให้วิศวะกรเข้าไปจัดการ วิศวะกรก็ไปออกแบบเหมือง หลังจากนั้นนักธรณีก็ไปที่อื่นละ ไปหาต่อว่าที่ไหนมีแหล่งแร่อีก อย่างนี้เป็นต้น มันเป็นอะไรที่คนไม่เห็น ถ้ามองในผลของค่าตอบแทนก็ไม่ต่างกัน นักธรณีถ้าไม่ไปทำงานในเหมืองๆ ก็หาทรัพยากรไม่ได้ เหมือนกับปิโตรเลียมเหมือนกัน?

          ด้านรุ่นพี่ที่เคยเข้าค่ายธรณีวิทยา ปี2 และกำลังจะกลายเป็นนักธรณีวิทยาเร็วๆ นี้อย่าง นางสาวพรรษา แสงประกัน หรือ น้องขวัญ นักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าให้ฟังว่า หลังจากที่ได้เข้าค่ายธรณีวิทยา ปีที่2 ทำให้รู้จักหน้าที่และบทบาทของนักธรณีวิทยามากขึ้นว่าสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และยังสามารถเอาความรู้ไปช่วยพัฒนาในท้องถิ่นได้ด้วย เช่นเรื่องของน้ำหลาก ดินถล่ม แผ่นดินไหว ซึ่งสามารถที่จะแนะนำหรือบอกชาวบ้านถึงวิธีป้องกันและแก้ไขได้ก็เหมือนกับหมอรักษาฟัน แต่เราเป็นหมอรักษาพื้นโลก

          ?ขวัญเลือกเรียนภาคธรณีวิทยาหลังจากที่เข้าค่าย เพราะคิดว่ามันตรงกับบุคลิกของเรา และหลังจากเรียนได้มีโอกาสไปฝึกงาน และได้เห็นระบบการจัดการของเชฟรอนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย ต่างชาติหรือคนไทย เราขีดเส้นเดียวกัน เดินไปพร้อมกัน เท่าเทียมกัน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ซึ่งก็ไม่ต่างจากสายวิชาชีพอื่นๆ และที่สำคัญทางเชฟรอนยังให้โอกาสไปศึกษาต่อหรือมีการฝึกอบรมพนักงานเรื่อยๆ ซึ่งทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง? น้องขวัญกล่าว

          ส่วนนายวงศธร เทพรัตน์ หรือน้องเติร์ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สะท้อนมุมมองหลังได้รับประสบการณ์และความรู้ทางด้านธรณีวิทยาจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ได้อย่างน่าสนใจว่า ?การมาค่ายครั้งนี้มันทำให้ได้รู้อะไรมากกว่าที่คิด สนุกมาก ได้เห็นภาพถ่าย 3 มิติ ที่แบ่งแยกชั้นหินซึ่งมันเป็นสิ่งที่สวยงามและมหัศจรรย์มาก รวมถึงการได้ฝึกปฏิบัติในภาคสนามได้ลงพื้นที่สำรวจซึ่งสนุกและท้าทายมาก ได้รู้ว่าอาชีพนักธรณีวิทยาทำงานกันอย่างไร นอกจากนี้คิดว่านักสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทยในอนาคตน่าจะสำคัญและท้าทาย เพราะอาจจะยังมีก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หรือทรัพยากรอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ แค่ในปัจจุบันยังหาไม่พบ แต่ในอนาคตคิดว่าน่าจะมี และถ้าเป็นได้อยากจะอยู่ในวงการธรณีวิทยาปิโตรเลียมต่อไป? น้องเติร์ก กล่าว

          สำหรับนายณัฐวัตร บุแก้ว หรือน้องนี้ด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช กล่าวเสริมว่า การเข้าค่ายในครั้งนี้ทำให้ตนเองรู้จักที่จะใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ให้พอเหมาะ เพราะว่าสักวันสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหมดไป เพราะมีอยู่จำกัด และเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น น้ำมัน แร่ น้ำ ก๊าซต่างๆจะหมดลงเมื่อไหร่ บางคนคิดว่าเดี๋ยวก็มีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ แต่กว่าที่จะมีการสำรวจและนำมาใช้ประโยชน์ได้นักธรณีวิทยาหรือนักสำรวจก็ต้องใช้เวลาในการสำรวจนานหลายปี ดังนั้นเราควรรู้จักใช้ให้คุ้มค่าไม่สิ้นเปลือง และต้องช่วยกันอนุรักษ์ไปพร้อมกับการใช้งานด้วย

          สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่สามารถตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในสาขาวิชาไหนในมหาวิทยาลัยนั้น น้องแพท นางสาวมณีรัตน์ จันทร์ตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน บอกว่า ค่ายธรณีวิทยาที่เชฟรอนจัดขึ้นนี้มีประโยชน์มากที่จะช่วยทำให้คนที่ยังลังเล หรือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนธรณีวิทยา สามารถค้นพบตัวเองว่ามีความชอบและถนัดทางด้านนี้จริงๆหรือไม่

          ?หนูคิดว่าค่ายนี้มีประโยชน์มาก เพราะว่าบางคนเขาคิดจะเข้าเรียนต่อในวิชานี้ จะใช่สายอย่างเราหรือเปล่า บางคนคิดจะเข้าแต่พอลงภาคสนามแล้วอาจไม่ไหวก็ได้ พอมาอยู่ค่ายอาจจะรู้เลยก็ได้  แต่หนูมองว่าค่ายนี้ได้ประโยชน์มาก เพราะเขาก็ไม่ได้อัดความรู้วิชาการให้เราแน่นจนเกินไป และตลอดเวลาก็ไม่ได้ให้เราดำน้ำเอาเอง จะมีพี่ๆ ช่วยแนะนำไปเรื่อยๆ เหมือนพอฟังปุ๊บเราก็จะมีความคิดจะทำได้ไหม ถ้าไม่ได้ทำจะทำยังไง ก็อย่างที่ว่าเราไม่ได้ทำคนเดียว มีพี่ช่วย มีเพื่อนๆ ช่วย ให้คำแนะนำไปเรื่อยๆ ค่อยๆ ทำไปทีละนิดๆ ถ้าฝึกบ่อยๆ หนูว่าน่าจะคล่องกว่านี้?

          หวังว่าค่ายธรณีวิทยาในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายความสนใจของเยาวชนต่อการศึกษาด้านธรณีวิทยา และช่วยเพิ่มมุมมองพร้อมกับขยายโลกทัศน์ของน้องๆให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ส่วนความรู้และประสบการณ์ตรงที่พวกเขาได้รับในครั้งนี้ อาจเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาต่อในภาควิชาธรณีวิทยา

          ในอนาคตประเทศไทยเราคงจะมีโอกาสได้เห็นนักธรณีวิทยาคนเก่งที่เกิดจากผลผลิตของค่ายกลับมาเป็นทรัพยากรบุคคลในการผลักดันและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง