สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

มรส.พัฒนาหมวดวิชาทั่วไปสอดรับกรอบมาตรฐาน TQF

by Focus Team @07-06-2553 17.13 ( IP : 124...138 ) | Tags : ทั่วใต้ , การศึกษา

มรส.พัฒนาหมวดวิชาทั่วไปสอดรับกรอบมาตรฐาน TQFพร้อมรักษาปรัชญาและอุดมการณ์การจัดการศึกษา


          ข่าวสุราษฏร์ธานี - มรส.พัฒนาหมวดวิชาทั่วไปสอดรับกรอบมาตรฐาน TQFม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดประชุม ?แนวคิดในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป? หนุนอาจารย์หมวดวิชาทั่วไปพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF อธิการบดีย้ำชัด มหาวิทยาลัยต้องจัดการศึกษาตามอุดมการณ์การศึกษา ทั้งหมวดวิชาเอก วิชาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี

          ระหว่างวันที่ 4 ? 5  มิถุนายน 2553 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดประชุมเรื่อง ?แนวคิดในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป? ณ ห้องราชาวดี บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขานรับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสนับสนุนให้อาจารย์ที่สอนในหมวดวิชาทั่วไปได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน TQF โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดี มรส. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ

          อธิการบดี มรส. กล่าวว่า วิชาการศึกษาทั่วไปนั้นมีความสำคัญมาก เพราะทำให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจโลก รู้จักและเข้าใจตัวเอง และสามารถเข้าถึงซึ่งความดีงามได้ ดังนั้น อาจารย์ที่สอนหมวดวิชาทั่วไปจึงกำลังทำในสิ่งที่มีความหมายสูงสุดในการสอน

          ผศ.ดร.ณรงค์กล่าวต่อไปว่า การศึกษาต้องทะลุทะลวงออกไปจากกรอบเดิม ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอนในหมวดวิชาเอก หมวดศึกษาทั่วไป หรือหมวดวิชาเลือกเสรี เช่น ในหมวดวิชาเอก อาจารย์ต้องสอนนักศึกษาด้วยวิธีการที่เรียกว่า ?วิภาษวิธี? คือ ให้นักศึกษาได้ถกเถียง โต้แย้ง และวิเคราะห์ว่าที่อาจารย์สอนไปนั้นผิดถูกอย่างไร เมื่อนักศึกษาเกิดมุมมองทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่าง การศึกษาก็จะงอกงาม ตรงข้าม หากสอนโดยเน้นวิธีถ่ายทอดจากอาจารย์สู่ศิษย์เพียงอย่างเดียว โดยยึดมั่นถือมั่นว่าความรู้ที่ตนถ่ายทอดไปนั้นถูกต้องที่สุดแล้ว องค์ความรู้ใหม่ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้

          ?ส่วนหมวดวิชาเลือกเสรีนั้นเป็นหมวดวิชาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหมวดอื่น ๆ ด้วยว่าเป็นวิชาที่จะเติมเต็มผู้เรียนในสิ่งที่ยังขาดพร่องอยู่ โดยหลักการของวิชานี้ คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องทำให้วิชาเลือกเสรีเป็นไปตามอุดมการณ์การจัดการศึกษา ด้วยการพยายามเปิดทางเลือกให้กับนักศึกษาให้มากที่สุด? อธิการบดี มรส. กล่าว

          อธิการบดี มรส. ยังกล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยควรมีอย่างน้อย 1 รายวิชาที่เป็นวิชาบูรณาการ และบรรจุอยู่ในวิชาพื้นฐาน เป็นวิชาเพื่อพัฒนาชีวิตของนักศึกษาให้ดีขึ้น เช่น เรียนรู้เรื่องสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย การเต้นรำ ร้องเพลง ว่ายน้ำ มารยาทสังคม การแต่งกาย บุคลิกภาพ และความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและจิตสำนึกรักท้องถิ่น

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง