สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

เทศบาลเมืองพัทลุงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2553

by Focus Team @23-07-2553 11.56 ( IP : 124...98 ) | Tags : ทั่วใต้

เทศบาลเมืองพัทลุงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2553 และประกวดนางงามศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองพัทลุงร่วมกับสมาชิกศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 12  สิงหามหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดี ในวันที่ 11  สิงหาคม 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว

นายโกสินทร์ ไพศาลศิลป์  นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เปิดเผยว่า  ตามที่เทศบาล เมืองพัทลุงได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพผู้สูงอายุต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548  โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกศูนย์ส่งเสริม  ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกว่า 2,000 คน

โดยครอบครัว ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมกับโรคและวัยของผู้สูงอายุ  และในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ  เทศบาลเมืองพัทลุงร่วมกับสมาชิกศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

เทศบาลเมืองพัทลุงร่วมกับสมาชิกศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขึ้น  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553      ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิถวายราชสักการะ โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพัทลุง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้แทนสมาชิกศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 45 ชุมชน  เวลา 10.30 น. พิธีมอบดอกมะลิวันแม่แก่ผู้สูงอายุ  เวลา 12.15 น. การประกวดนางงามศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  กิจกรรมรำวงย้อนยุค  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมและทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับบุตรหลาน ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัว สังคมและท้องถิ่นสืบไป

โดยทีมข่าวภาคใต้โฟกัส

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง