สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

เทศบาลเมืองเบตงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเบตงจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียแบบบูรณาการ

by Focus Team @21-11-2548 17.54 ( IP : 210...205 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

เทศบาลเมืองเบตง ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Mou) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลตาเนาะแมเราะ ตำบลยะรม และตำบลธารน้ำทิพย์ ตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียแบบบูรณาการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ดำนินการตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียแบบบูรณาการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแนวทางการร่วมกลุ่มของท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (Mou) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลตาเนาะแมเราะ ตำบลยะรม ตำบลธารน้ำทิพย์ และเทศบาลเมืองเบตง นางนุชนาต จันทรมงคล รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า การรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 ตำบลในอำเภอเบตงครั้งนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการจัดรวมกลุ่มตามขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ตามขนาดและปริมาณของขยะแต่ละพื้นที่ ในส่วนของเทศบาลเมืองเบตงได้มีการประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 ตำบล ว่าจะมีการทิ้งขยะแบบฝั่งกลบที่ถูกสุขลักษณะที่ บ้าน กม.4 ทางไปด่านนอกและจากนั้นจะมีการหมุนเวียงกันในแต่ละพื้นที่

Relate topics