ข่าวหาดใหญ่-สงขลา-สงขลาทูเดย์,songkhlatoday.com

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • pdapda

การศึกษา

สนใจมาร่วมกันรายงานข่าวกับทีมงานสงขลาทูเดย์ สามารถแจ้งข่าวมาได้ที่อีเมล์ focuspaktai@gmail.com

กระบี่ อบต.อ่าวนางจัดสัมมนาโรงเรียนถ่ายโอนภาคใต้

by Focus Team @05-06-2554 10.56 ( IP : 182...77 ) | Tags : การศึกษา
photo , 507x405 pixel , 26,217 bytes.

อบต.อ่าวนาง จัดสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนถ่ายโอนการศึกษาระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5

      เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 4 มิ.ย.54 ที่ห้องประชุมช้างเผือก อบจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนถ่ายโอนการศึกษาระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5 มีนายพันคำ กิตติธรกุล นายก อบต.อ่าวนาง กล่าวรายงานการจัดสัมมนา มีโรงเรียนถ่ายโอนเข้าร่วมจำนวน 33 โรงเรียน จาก 16 อบต. 14 จังหวัดภาคใต้ มีเข้าสัมมนาจำนวน 1,000 คน

      นายพันคำ กิตติธรกุล นายก อบต.อ่าวนาง กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 รวมทั้งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามีความใกล้ชิด บริการการจัดการได้อย่างรวดเร็ว ผู้มีส่วนได้เสีย (Stake Holders ) มีส่วนรับผิดชอบดูแลกันเอง มีความอิสระในการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น มีการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการจัดการการศึกษาของ โรงเรียนถ่ายโอนการศึกษาที่เข้ามาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพครู ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนการศึกษาที่ถ่ายโอนการศึกษาที่เข้ามาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ทาง อบต.อ่าวนางในฐานะเจ้าภาพได ได้ใช้หัวข้อในการสัมมนา ทิศทางความก้าวหน้าของผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนถ่ายโอน โดยมี ผอ.กิตติพงศ์ พวงศิริ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและวิทยฐานะ ครูและบุคลากร ทางการศึกษาท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น พ.ร.บ ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับแก้ไข)และ พ.ร.บ.เงินเดือนเงินเดือนวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนั้นยังได้มีการพูดถึงการรักษาพยาบาล การเปิดค่ารักษาพยาบาล การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีโรงเรียนถ่ายโอนเข้าร่วมจำนวน 33 โรงเรียน 16 อบต. จาก14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1,000 คน

ที่มา  http://77.nationchannel.com/playvideo.php?id=154267

โดย  nationchannel

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เงื่อนไขในการใช้บริการ

หากท่านเขียนข้อความใด ๆ ในเว็บไซท์แห่งนี้ ถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้บริการข้างล่าง และยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

สงขลาทูเดย์ เปิดให้ทุกท่านตั้งหัวข้อกระทู้ เพื่อสอบถามความคิดเห็น จากเพื่อนสมาชิกท่านอื่น โดยมีเงื่อนไข คือ
 1. เว็บบอร์ดมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน มีระบบบันทึกไอพี ซึ่งสามารถสืบค้นไปยังผู้เขียนข้อความได้ กรุณาระมัดระวังในการเขียนข้อความซึ่งอาจก่อผลร้ายต่อตนเองและผู้อื่น
 2. กระทู้ที่สมาชิกตั้งหรือข้อความที่ท่านแสดงความคิดเห็น จะแสดงผลทันทีหลังการโพสต์ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ข้อความที่โพสต์อาจจะไม่ขึ้นโดยอัตโนมัติ
 3. ขอสมาชิกให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นและตนเองในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
 4. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ หรือ สิ่งอื่นใดที่เขียนหรือนำเข้าโดยสมาชิกแต่ละท่าน เป็นการแสดงความคิดเห็นของท่านเหล่านั้น ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นของเว็บนี้ ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ กรุณาใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจ
 5. หากเนื้อหา หรือ ข้อความใดๆ ที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งลบได้ ทางทีมงานจะพิจารณาเพื่อลบข้อความเหล่านั้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทางเว็บขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบดูแล
 6. ผู้ดูแลเว็บไซท์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความหายต่อบุคคลอื่น พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ

เนื่องจากความคิดเห็นที่แสดงด้านบนถูกส่งขึ้นโดยอัตโนมัติจากผู้อ่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เจ้าของเว็บไซท์ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ หากข้อความในกระทู้ พาดพิงบุคคลอื่นในทางเสียหาย และหากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งทีมงานโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อควรปฎิบัติในการตั้งหัวข้อในหมวดต่าง ๆ
 1. กรุณาตั้งหัวข้อให้ตรงกับหมวดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากท่านตั้งหัวข้อผิดข้อกำหนดข้างล่าง ผู้ดูแลเว็บไซท์จะลบหัวข้อของท่านทันที
  • กระทู้ - สอบถาม มีไว้สำหรับสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก
  • ร่วมด้วยช่วยกัน มีไว้สำหรับแจ้งเรื่องราวเดือดร้อน
  • หาดใหญ่พลาซ่า มีไว้สำหรับประกาศขายสินค้า
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ มีไว้สำหรับฝากประกาศข่าวต่าง ๆ
  • Job For You มีไว้สำหรับฝากประกาศรับสมัครงาน ให้ระบุหน่วยงาน บริษัท หรือสถานที่ติดต่อ พร้อมวิธีการติดต่อให้ชัดเจน หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีแนวโน้มว่าอาจเป็นการหลอกลวง จะถูกลบทิ้งทันที
  • You For Job มีไว้สำหรับฝากประกาศหางานสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่
 2. ห้ามลงประกาศที่มีเนื้อหาลักษณะดังต่อไปนี้
  • การทำงานทางอินเตอร์เน็ต,NLM
  • คลิกแล้วรวย ไม่ว่าจะรวยมาก ๆ หรือรวยน้อย ๆ ไม่ต้องการทั้งนั้น ใครอยากรวยก็ต้องทำงานเยอะ ๆ แล้วจะรวยเอง
  • การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (หรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดก็ตาม) การพนัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
  • มีเนื้อหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมงานที่ดูแลเว็บไซท์

  เนื่องจากเนื้อหาทำนองนี้ ไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับเว็บไซท์แห่งนี้ และเราไม่ต้องการให้ท่านผู้ใดลงประกาศในทำนองนี้ในเว็บไซท์ของเรา เมื่อเราตรวจเจอประกาศในลักษณะนี้ จะทำการลบทิ้งโดยทันทีโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลอะไรทั้งนั้น ท่านจึงไม่จำเป็นต้องลงประกาศให้เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่าย

 3. ห้ามเขียนข้อความพาดพิงบุคคลอื่นในทางเสียหาย หากเกิดการฟ้องร้องใด ทางเจ้าของเว็บไซท์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ขอความกรุณาใช้ถ้อยคำในทางสร้างสรรค์

สงขลาทูเดย์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความหายต่อบุคคลอื่น หรือเรื่องราวที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ