สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

กระบี่ อบต.อ่าวนางจัดสัมมนาโรงเรียนถ่ายโอนภาคใต้

by Focus Team @05-06-2554 10.56 ( IP : 182...77 ) | Tags : การศึกษา
photo  , 507x405 pixel , 26,217 bytes.

อบต.อ่าวนาง จัดสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนถ่ายโอนการศึกษาระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5

      เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 4 มิ.ย.54 ที่ห้องประชุมช้างเผือก อบจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนถ่ายโอนการศึกษาระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5 มีนายพันคำ กิตติธรกุล นายก อบต.อ่าวนาง กล่าวรายงานการจัดสัมมนา มีโรงเรียนถ่ายโอนเข้าร่วมจำนวน 33 โรงเรียน จาก 16 อบต. 14 จังหวัดภาคใต้ มีเข้าสัมมนาจำนวน 1,000 คน

      นายพันคำ กิตติธรกุล นายก อบต.อ่าวนาง กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 รวมทั้งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามีความใกล้ชิด บริการการจัดการได้อย่างรวดเร็ว ผู้มีส่วนได้เสีย (Stake Holders ) มีส่วนรับผิดชอบดูแลกันเอง มีความอิสระในการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น มีการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการจัดการการศึกษาของ โรงเรียนถ่ายโอนการศึกษาที่เข้ามาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพครู ที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนการศึกษาที่ถ่ายโอนการศึกษาที่เข้ามาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ทาง อบต.อ่าวนางในฐานะเจ้าภาพได ได้ใช้หัวข้อในการสัมมนา ทิศทางความก้าวหน้าของผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนถ่ายโอน โดยมี ผอ.กิตติพงศ์ พวงศิริ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและวิทยฐานะ ครูและบุคลากร ทางการศึกษาท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น พ.ร.บ ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับแก้ไข)และ พ.ร.บ.เงินเดือนเงินเดือนวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนั้นยังได้มีการพูดถึงการรักษาพยาบาล การเปิดค่ารักษาพยาบาล การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีโรงเรียนถ่ายโอนเข้าร่วมจำนวน 33 โรงเรียน 16 อบต. จาก14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1,000 คน

ที่มา  http://77.nationchannel.com/playvideo.php?id=154267

โดย  nationchannel

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง