ข่าวหาดใหญ่-สงขลา-สงขลาทูเดย์,songkhlatoday.com

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • pdapda

การศึกษา

สนใจมาร่วมกันรายงานข่าวกับทีมงานสงขลาทูเดย์ สามารถแจ้งข่าวมาได้ที่อีเมล์ focuspaktai@gmail.com

โรงเรียนวิชาการเมืองจัดกิจกรรมห้องเรียนสัญจร

by Focus Team @05-09-2554 11.37 ( IP : 182...52 ) | Tags : การศึกษา
photo , 1439x2048 pixel , 191,363 bytes.

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี


โรงเรียนวิชาการเมืองจัดกิจกรรมห้องเรียนสัญจร โดยนำนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ในต่างประเทศ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมองถึงบทเรียนและหาแนวทางแก้ด้วยวิธีสันติ


โรงเรียนวิชาการเมืองจัดกิจกรรมเวทีสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความรุนแรงและแผนที่ความขัดแย้งในโคโซโว: บทเรียนและข้อเปรียบเทียบต่อกรณีชายแดนใต้ (ปตานี)"บรรยายโดย มางุส อันเดอร์สสัน นักวิจัยศูนย์ศึกษาเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยลุนด์ส ประเทศสวีเดน ในวันที่ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554เวลา 16.30 - 22.00 น.ณ ห้องประชุม 8 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้อาคารบ้านพักรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาเพื่อเป็นการศึกษามองเหตุการณ์ความรุนแรงจากต่างประเทศ เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้


ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกล่าวว่า  ในการจัดเวทีสัมมนาวิชาการครั้งนี้นั้น เราได้นักวิชาการ คือ ดร.มางุส  อันเดอร์สัน จากมหาวิทยาลัยลุนดิส ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเทศโคโซโวมาร่วมงานวิจัยกับทางศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้ทำงานวิจัยเรื่องของความรุนแรงในโคโซโว ระหว่างที่กองกำลังนาโต้ไปรักษาสันติภาพในโคโซโว  โดยดร.มางุส  อันเดอร์สัน เป็นนักวิจัยส่วนหนึ่งในนาโต้เป็นกองกำลังของสวีเดนที่ไปร่วมในครั้งนั้น จึงมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างละเอียดมากในประเทศโคโซโว โดยในงานสัมมนาวิชาการเป็นการใช้แนวคิดในความขัดแย้งมาหล่อหลอมประยุกต์ใช้กับกรณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จึงนำเอากรณีเหล่านี้มาศึกษา เราเองก็เห็นด้วยและเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะนำความรู้เรื่องของปัญหาของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ในกรณีของบอสเนียร์ที่อยู่ในโคโซโวมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาว่าจะมีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างไร จัดการอย่างไร เป็นในเชิงของการต่อบทเรียนนำมาใช้ ซึ่งบังเอิญในช่วงนี้เองที่ทางดร.มางุส  อันเดอร์สัน มาทำงามร่วมกับเราอยู่แล้ว จึงใช้โอกาสนี้มาเป็ฯประโยชน์ เอาความคิดและประสบการณ์มาในครั้งนี้


ที่ผ่านมามีนักวิชาการต่างประเทศหลายท่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมงานกับศูนย์เฝ้าระวังชายแดนภาคใต้หรือทางศูนย์สถาบันวิจัยความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งถ้าใครมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องความขัดแย้งของประเทษ เราก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ติดต่อมาขึ้นเวทีในโรงเรียนวิชาการเมือง โดยที่ผ่านมาก็จัดมา 4-5 ครั้งแล้วก็จะใช้วิธีการนี้ว่านักวิชาการท่านใดแวะเวียนผ่านมาและน่าสนใจเราก้จะติดต่อมาทันที ที่ผ่านมานักวิชาการชาวอเมริกามาพูดในเรื่องของเหตุการณ์ในติมอร์ตะวันออก และมีการพูดถึงกรณีของศรีลังการ และท่านอื่นๆ


เป้าหมายของเรานั้น เราพยายามที่จะยกความรู้ในด้านวิชาการ ประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรา เราจะมองไปถึงเรื่องของประเด็นปัญหาชาติพันธุ์ ศาสนา และปัญหาของชนกลุ่มน้อยที่มีความขัดแย้งที่เกิดจากความรุนแรงขึ้น มีวิธีการจัดการปัญหาโดยสันติอย่างไร หรือประสบควาสสำเร็จหรือไม่ในการใช้แนวทางสันติวิธี การเจรจาสันติภาพ การใช้ความรู้ในทางวิชการในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัยหาความขัดแย้งได้อย่างไร เพื่อที่จะนำประเด็นเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์


สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศโคโซโว เป็นปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของชาติพันธุ์ และกลายเป็นประเด็นในทางการเมือง จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ ลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีแบบอย่าง ที่เราจะนำมาใช้อย่างไรที่เป็นแนวป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในทางรุนแรง ซึ่งในกรณีโคโซโวมีวิธีการใช้กำลังของทหารฝ่ายที่ขัดแย้งกัน มีการใช้สไนป์เปอร์ลอบยิงสังหารที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเคสตัวอย่างที่เด่นชัดมากในกรณีของเหตุการณ์ ซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าเขาใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยจะมีหลายแนวทางด้วยกันและจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงได้อย่างไร การเจรจาสันติภาพ รูปแบบการปกครองแบบการกระจายอำนาจ การให้สิทธิกับคนท้องถิ่นในอำนาจการแก้ไขมากขึ้น โดยจะมีหลายแนวทางที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราได้อย่างไร


ในการที่ได้มาเข้าร่วมกับโรงเรียนนักข้าวได้นั้น ทางศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้ดำเนินการมา ซึ่งมีนักข่าวรุ่นใหม่ที่เราฝึกขึ้นมาจากคนในท้องถิ่น ยังด้วยขาดประสบการณ์ในเรื่องประสบการณ์ เทคนิค แนวคิด ในการทำข่าวหรือการพัฒนาเรื่องของวิธีการนำเสนอข่าว สารคดี บทวิเคราะห์ต่างๆแบบผู้สื่อข่าวมืออาชีพ จัดโรงเรียนนักข่าวขึ้นมาโดยคนที่มีประสบการณ์เป็นนักข่าวมานานอย่างเช่น ?พี่ก้อง?หรือ นายสุพจ จริงจิตร มาเป็นบรรณาธิการและถ่ายทอดประสบการณ์ และนายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ช่วยอีกทางหนึ่ง ใช้วิธีการเทรนฝึกฝนปฏิบัติงานแนวอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไปและแก้ไขปัญหาไป ประมาณจำนวน10กว่าคน ที่ฝึกกันขึ้นมา เขาก็เริ่มทำข่าวส่งรายงานข่าวมายังเวบไซต์ศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้ มีการเผยแพร่ในสื่อโดยทั่วไปและถือว่าประสบความสำเร็จ และต้องเน้นความรู้ไม่ใช่เพียงแต่เทคนิค เพราะฉะนั้นเราก็มีแนวคิดที่จะให้โรงเรียนนักข่าวยกระดับความรู้ในทางวิชาการผสมผสานกับงานศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้ที่มีนักวิชาการจากต่างประเทศที่เข้ามาช่วยงานอยู่ ดึงมาและนำมาผสมเพื่อจัดโรงเรียนวิชาการเมืองของศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้ ซึ่งจะได้ทั้งสองทางทั้งพัฒนาการและนักข่าวรุ่นใหม่ เครือข่ายประชาสังคมหรือผู้ที่สนใจก็จัเข้ามาร่วมในกิจกรรมด้วย ยกทั้งระดับวิชาการทั่วไป และยกระดับทีมนักข่าวไปด้วย


                           


นายสุพจ จริงจิตร  บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ กล่าวว่า  ในการเข้ามาร่วมในโครงการโรงเรียนวิชาการเมืองได้นั้น โดยสืบมาจากตนเองได้เป็นบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ทำให้ทางผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี จึงสนใจหาคนมาเข้าร่วมของการจัดตั้งโรงเรียนวิชาการเมือง จึงเห็นว่าในพื้นที่เราเองมีโรงเรียนที่ฝึกนักข่าวรุ่นใหม่ ทำให้สนใจเลยร่วมกันทำกิจกรรม โดยมีผู้ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยกันคืออ.สมัชชา นิลปัทมี  นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน และนายรอมฎอน ปันจอร์ ในการปรึกษาหารือของหัวข้อเรื่องและกิจกรรมของงาน


โรงเรียนวิชาการเมืองนั้นจัดตั้งขึ้นมาโดยทางผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี มีแนวคิดที่ว่าในเวบไซต์ดีพเซ้าท์ บุกกาซีน ต่างก็มีชาวต่างชาติที่เข้ามาจำนวนมากในการมาหาข้อมูลของข่าวและบทความต่างๆ โดยอยากให้ผู้ที่มีความรู้ที่เข้ามาหาข้อมูลในเวบไซต์มาบรรยายให้นักเรียน นักศึกษาและภาคประชาสังคมในชายแดนใต้ได้รับฟังถึงประโยชน์จากการบรรยาย โดยในครั้งแรกผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คิดว่าครั้งนั้นถือว่าประสบความสำเร็จจึงให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนั้นทางโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ยังไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งที่2


ในจุดประสงค์หลักของการจัดตั้งโรงเรียนวิชาการเมืองขึ้นมาเพื่อให้เห็นและต้องการให้ศึกษาความรุนแรงในพื้นที่ๆมาเปรียบเทียบกัน โดยนำมาเปรียบเทียบในพื้นที่ของปัตตานีและจังหวัดในชายแดนใต้ เพื่อต้องการที่จะให้ศึกษาและหาแนวทางแก้ไขของเหตุการณ์มาเป็นบทเรียนเปรียบเทียบในพื้นที่ของเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงซึ่งคล้ายในจังหวัดชายแดนใต้ โดยครั้งที่2ที่ทางโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ร่วมจัดกิจกรรมหัวสัมมนาทางวิชาการ ?ปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม่? ผู้บรรยายศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา


ครั้งที่ 3สัมมนาทางวิชาการ "การเปรียบเทียบประสบการณ์ความขัดแย้งของติมอร์ตะวันออกหลังได้เอกราช กับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในมุมมองของนักมานุษยวิทยา" Professor Dr. Andrea K. Molnar Department of Anthropology Center for Southeast Asia Studies Northern Illinois University, Illinois, United States of America (USA) จากการสัมมนาครั้งนี้ได้ใช้เหตุการณ์จากติมอร์ตั้งแต่รับเอกราช เป็นการให้บทเรียน


ครั้งที่  4 สัมมนาทางวิชาการ "อิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่มีผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้" Asst. Prof. Dr. Anders Engvall CoordinatorSoutheast Asia Research Program Stockholm School of Economics Stockholm, Sweden


ครั้งที่ 5 สัมมนาทางวิชาการ "สันติภาพล่มที่ศรีลังกา: บทเรียนและประสบการณ์The Failure of Peace in Sri Lanka: Lessons and Experiences" โดย Dr.Norbert Ropers Senior Research Fellow Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD)  นายสุพจ กล่าว
              โดยทีมข่าวภาคใต้โฟกัส

.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เงื่อนไขในการใช้บริการ

หากท่านเขียนข้อความใด ๆ ในเว็บไซท์แห่งนี้ ถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้บริการข้างล่าง และยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

สงขลาทูเดย์ เปิดให้ทุกท่านตั้งหัวข้อกระทู้ เพื่อสอบถามความคิดเห็น จากเพื่อนสมาชิกท่านอื่น โดยมีเงื่อนไข คือ
 1. เว็บบอร์ดมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน มีระบบบันทึกไอพี ซึ่งสามารถสืบค้นไปยังผู้เขียนข้อความได้ กรุณาระมัดระวังในการเขียนข้อความซึ่งอาจก่อผลร้ายต่อตนเองและผู้อื่น
 2. กระทู้ที่สมาชิกตั้งหรือข้อความที่ท่านแสดงความคิดเห็น จะแสดงผลทันทีหลังการโพสต์ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ข้อความที่โพสต์อาจจะไม่ขึ้นโดยอัตโนมัติ
 3. ขอสมาชิกให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นและตนเองในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
 4. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ หรือ สิ่งอื่นใดที่เขียนหรือนำเข้าโดยสมาชิกแต่ละท่าน เป็นการแสดงความคิดเห็นของท่านเหล่านั้น ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นของเว็บนี้ ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ กรุณาใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจ
 5. หากเนื้อหา หรือ ข้อความใดๆ ที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งลบได้ ทางทีมงานจะพิจารณาเพื่อลบข้อความเหล่านั้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทางเว็บขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบดูแล
 6. ผู้ดูแลเว็บไซท์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความหายต่อบุคคลอื่น พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ

เนื่องจากความคิดเห็นที่แสดงด้านบนถูกส่งขึ้นโดยอัตโนมัติจากผู้อ่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เจ้าของเว็บไซท์ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ หากข้อความในกระทู้ พาดพิงบุคคลอื่นในทางเสียหาย และหากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งทีมงานโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อควรปฎิบัติในการตั้งหัวข้อในหมวดต่าง ๆ
 1. กรุณาตั้งหัวข้อให้ตรงกับหมวดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากท่านตั้งหัวข้อผิดข้อกำหนดข้างล่าง ผู้ดูแลเว็บไซท์จะลบหัวข้อของท่านทันที
  • กระทู้ - สอบถาม มีไว้สำหรับสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก
  • ร่วมด้วยช่วยกัน มีไว้สำหรับแจ้งเรื่องราวเดือดร้อน
  • หาดใหญ่พลาซ่า มีไว้สำหรับประกาศขายสินค้า
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ มีไว้สำหรับฝากประกาศข่าวต่าง ๆ
  • Job For You มีไว้สำหรับฝากประกาศรับสมัครงาน ให้ระบุหน่วยงาน บริษัท หรือสถานที่ติดต่อ พร้อมวิธีการติดต่อให้ชัดเจน หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีแนวโน้มว่าอาจเป็นการหลอกลวง จะถูกลบทิ้งทันที
  • You For Job มีไว้สำหรับฝากประกาศหางานสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่
 2. ห้ามลงประกาศที่มีเนื้อหาลักษณะดังต่อไปนี้
  • การทำงานทางอินเตอร์เน็ต,NLM
  • คลิกแล้วรวย ไม่ว่าจะรวยมาก ๆ หรือรวยน้อย ๆ ไม่ต้องการทั้งนั้น ใครอยากรวยก็ต้องทำงานเยอะ ๆ แล้วจะรวยเอง
  • การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (หรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดก็ตาม) การพนัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
  • มีเนื้อหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมงานที่ดูแลเว็บไซท์

  เนื่องจากเนื้อหาทำนองนี้ ไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับเว็บไซท์แห่งนี้ และเราไม่ต้องการให้ท่านผู้ใดลงประกาศในทำนองนี้ในเว็บไซท์ของเรา เมื่อเราตรวจเจอประกาศในลักษณะนี้ จะทำการลบทิ้งโดยทันทีโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลอะไรทั้งนั้น ท่านจึงไม่จำเป็นต้องลงประกาศให้เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่าย

 3. ห้ามเขียนข้อความพาดพิงบุคคลอื่นในทางเสียหาย หากเกิดการฟ้องร้องใด ทางเจ้าของเว็บไซท์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ขอความกรุณาใช้ถ้อยคำในทางสร้างสรรค์

สงขลาทูเดย์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความหายต่อบุคคลอื่น หรือเรื่องราวที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ