สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

โรงเรียนวิชาการเมืองจัดกิจกรรมห้องเรียนสัญจร

by Focus Team @05-09-2554 11.37 ( IP : 182...52 ) | Tags : การศึกษา
photo  , 1439x2048 pixel , 191,363 bytes.

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี


โรงเรียนวิชาการเมืองจัดกิจกรรมห้องเรียนสัญจร โดยนำนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเหตุการณ์ในต่างประเทศ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมองถึงบทเรียนและหาแนวทางแก้ด้วยวิธีสันติ


โรงเรียนวิชาการเมืองจัดกิจกรรมเวทีสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความรุนแรงและแผนที่ความขัดแย้งในโคโซโว: บทเรียนและข้อเปรียบเทียบต่อกรณีชายแดนใต้ (ปตานี)"บรรยายโดย มางุส อันเดอร์สสัน นักวิจัยศูนย์ศึกษาเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยลุนด์ส ประเทศสวีเดน ในวันที่ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554เวลา 16.30 - 22.00 น.ณ ห้องประชุม 8 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้อาคารบ้านพักรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาเพื่อเป็นการศึกษามองเหตุการณ์ความรุนแรงจากต่างประเทศ เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้


ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกล่าวว่า  ในการจัดเวทีสัมมนาวิชาการครั้งนี้นั้น เราได้นักวิชาการ คือ ดร.มางุส  อันเดอร์สัน จากมหาวิทยาลัยลุนดิส ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเทศโคโซโวมาร่วมงานวิจัยกับทางศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้ทำงานวิจัยเรื่องของความรุนแรงในโคโซโว ระหว่างที่กองกำลังนาโต้ไปรักษาสันติภาพในโคโซโว  โดยดร.มางุส  อันเดอร์สัน เป็นนักวิจัยส่วนหนึ่งในนาโต้เป็นกองกำลังของสวีเดนที่ไปร่วมในครั้งนั้น จึงมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างละเอียดมากในประเทศโคโซโว โดยในงานสัมมนาวิชาการเป็นการใช้แนวคิดในความขัดแย้งมาหล่อหลอมประยุกต์ใช้กับกรณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จึงนำเอากรณีเหล่านี้มาศึกษา เราเองก็เห็นด้วยและเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะนำความรู้เรื่องของปัญหาของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ในกรณีของบอสเนียร์ที่อยู่ในโคโซโวมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาว่าจะมีวิธีแก้ไขความขัดแย้งอย่างไร จัดการอย่างไร เป็นในเชิงของการต่อบทเรียนนำมาใช้ ซึ่งบังเอิญในช่วงนี้เองที่ทางดร.มางุส  อันเดอร์สัน มาทำงามร่วมกับเราอยู่แล้ว จึงใช้โอกาสนี้มาเป็ฯประโยชน์ เอาความคิดและประสบการณ์มาในครั้งนี้


ที่ผ่านมามีนักวิชาการต่างประเทศหลายท่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมงานกับศูนย์เฝ้าระวังชายแดนภาคใต้หรือทางศูนย์สถาบันวิจัยความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งถ้าใครมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องความขัดแย้งของประเทษ เราก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ติดต่อมาขึ้นเวทีในโรงเรียนวิชาการเมือง โดยที่ผ่านมาก็จัดมา 4-5 ครั้งแล้วก็จะใช้วิธีการนี้ว่านักวิชาการท่านใดแวะเวียนผ่านมาและน่าสนใจเราก้จะติดต่อมาทันที ที่ผ่านมานักวิชาการชาวอเมริกามาพูดในเรื่องของเหตุการณ์ในติมอร์ตะวันออก และมีการพูดถึงกรณีของศรีลังการ และท่านอื่นๆ


เป้าหมายของเรานั้น เราพยายามที่จะยกความรู้ในด้านวิชาการ ประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรา เราจะมองไปถึงเรื่องของประเด็นปัญหาชาติพันธุ์ ศาสนา และปัญหาของชนกลุ่มน้อยที่มีความขัดแย้งที่เกิดจากความรุนแรงขึ้น มีวิธีการจัดการปัญหาโดยสันติอย่างไร หรือประสบควาสสำเร็จหรือไม่ในการใช้แนวทางสันติวิธี การเจรจาสันติภาพ การใช้ความรู้ในทางวิชการในเรื่องของวิธีการแก้ไขปัยหาความขัดแย้งได้อย่างไร เพื่อที่จะนำประเด็นเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์


สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศโคโซโว เป็นปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของชาติพันธุ์ และกลายเป็นประเด็นในทางการเมือง จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ ลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีแบบอย่าง ที่เราจะนำมาใช้อย่างไรที่เป็นแนวป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในทางรุนแรง ซึ่งในกรณีโคโซโวมีวิธีการใช้กำลังของทหารฝ่ายที่ขัดแย้งกัน มีการใช้สไนป์เปอร์ลอบยิงสังหารที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเคสตัวอย่างที่เด่นชัดมากในกรณีของเหตุการณ์ ซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าเขาใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยจะมีหลายแนวทางด้วยกันและจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงได้อย่างไร การเจรจาสันติภาพ รูปแบบการปกครองแบบการกระจายอำนาจ การให้สิทธิกับคนท้องถิ่นในอำนาจการแก้ไขมากขึ้น โดยจะมีหลายแนวทางที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราได้อย่างไร


ในการที่ได้มาเข้าร่วมกับโรงเรียนนักข้าวได้นั้น ทางศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้ดำเนินการมา ซึ่งมีนักข่าวรุ่นใหม่ที่เราฝึกขึ้นมาจากคนในท้องถิ่น ยังด้วยขาดประสบการณ์ในเรื่องประสบการณ์ เทคนิค แนวคิด ในการทำข่าวหรือการพัฒนาเรื่องของวิธีการนำเสนอข่าว สารคดี บทวิเคราะห์ต่างๆแบบผู้สื่อข่าวมืออาชีพ จัดโรงเรียนนักข่าวขึ้นมาโดยคนที่มีประสบการณ์เป็นนักข่าวมานานอย่างเช่น ?พี่ก้อง?หรือ นายสุพจ จริงจิตร มาเป็นบรรณาธิการและถ่ายทอดประสบการณ์ และนายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ช่วยอีกทางหนึ่ง ใช้วิธีการเทรนฝึกฝนปฏิบัติงานแนวอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำไปและแก้ไขปัญหาไป ประมาณจำนวน10กว่าคน ที่ฝึกกันขึ้นมา เขาก็เริ่มทำข่าวส่งรายงานข่าวมายังเวบไซต์ศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้ มีการเผยแพร่ในสื่อโดยทั่วไปและถือว่าประสบความสำเร็จ และต้องเน้นความรู้ไม่ใช่เพียงแต่เทคนิค เพราะฉะนั้นเราก็มีแนวคิดที่จะให้โรงเรียนนักข่าวยกระดับความรู้ในทางวิชาการผสมผสานกับงานศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้ที่มีนักวิชาการจากต่างประเทศที่เข้ามาช่วยงานอยู่ ดึงมาและนำมาผสมเพื่อจัดโรงเรียนวิชาการเมืองของศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้ ซึ่งจะได้ทั้งสองทางทั้งพัฒนาการและนักข่าวรุ่นใหม่ เครือข่ายประชาสังคมหรือผู้ที่สนใจก็จัเข้ามาร่วมในกิจกรรมด้วย ยกทั้งระดับวิชาการทั่วไป และยกระดับทีมนักข่าวไปด้วย


                           


นายสุพจ จริงจิตร  บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ กล่าวว่า  ในการเข้ามาร่วมในโครงการโรงเรียนวิชาการเมืองได้นั้น โดยสืบมาจากตนเองได้เป็นบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ทำให้ทางผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี จึงสนใจหาคนมาเข้าร่วมของการจัดตั้งโรงเรียนวิชาการเมือง จึงเห็นว่าในพื้นที่เราเองมีโรงเรียนที่ฝึกนักข่าวรุ่นใหม่ ทำให้สนใจเลยร่วมกันทำกิจกรรม โดยมีผู้ร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยกันคืออ.สมัชชา นิลปัทมี  นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน และนายรอมฎอน ปันจอร์ ในการปรึกษาหารือของหัวข้อเรื่องและกิจกรรมของงาน


โรงเรียนวิชาการเมืองนั้นจัดตั้งขึ้นมาโดยทางผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี มีแนวคิดที่ว่าในเวบไซต์ดีพเซ้าท์ บุกกาซีน ต่างก็มีชาวต่างชาติที่เข้ามาจำนวนมากในการมาหาข้อมูลของข่าวและบทความต่างๆ โดยอยากให้ผู้ที่มีความรู้ที่เข้ามาหาข้อมูลในเวบไซต์มาบรรยายให้นักเรียน นักศึกษาและภาคประชาสังคมในชายแดนใต้ได้รับฟังถึงประโยชน์จากการบรรยาย โดยในครั้งแรกผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี คิดว่าครั้งนั้นถือว่าประสบความสำเร็จจึงให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนั้นทางโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ยังไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งที่2


ในจุดประสงค์หลักของการจัดตั้งโรงเรียนวิชาการเมืองขึ้นมาเพื่อให้เห็นและต้องการให้ศึกษาความรุนแรงในพื้นที่ๆมาเปรียบเทียบกัน โดยนำมาเปรียบเทียบในพื้นที่ของปัตตานีและจังหวัดในชายแดนใต้ เพื่อต้องการที่จะให้ศึกษาและหาแนวทางแก้ไขของเหตุการณ์มาเป็นบทเรียนเปรียบเทียบในพื้นที่ของเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงซึ่งคล้ายในจังหวัดชายแดนใต้ โดยครั้งที่2ที่ทางโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ร่วมจัดกิจกรรมหัวสัมมนาทางวิชาการ ?ปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม่? ผู้บรรยายศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา


ครั้งที่ 3สัมมนาทางวิชาการ "การเปรียบเทียบประสบการณ์ความขัดแย้งของติมอร์ตะวันออกหลังได้เอกราช กับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในมุมมองของนักมานุษยวิทยา" Professor Dr. Andrea K. Molnar Department of Anthropology Center for Southeast Asia Studies Northern Illinois University, Illinois, United States of America (USA) จากการสัมมนาครั้งนี้ได้ใช้เหตุการณ์จากติมอร์ตั้งแต่รับเอกราช เป็นการให้บทเรียน


ครั้งที่  4 สัมมนาทางวิชาการ "อิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่มีผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้" Asst. Prof. Dr. Anders Engvall CoordinatorSoutheast Asia Research Program Stockholm School of Economics Stockholm, Sweden


ครั้งที่ 5 สัมมนาทางวิชาการ "สันติภาพล่มที่ศรีลังกา: บทเรียนและประสบการณ์The Failure of Peace in Sri Lanka: Lessons and Experiences" โดย Dr.Norbert Ropers Senior Research Fellow Center for Conflict Studies and Cultural Diversity (CSCD)  นายสุพจ กล่าว
              โดยทีมข่าวภาคใต้โฟกัส

.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง