สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Focus Music

องค์ประกอบของดนตรี

by Focus Team @25-12-2554 12.58 ( IP : 182...169 ) | Tags : Focus Music
photo  , 465x364 pixel , 97,975 bytes.

"ดนตรี"  มีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อย  4  ประการ  คือ  เสียงดนตรี  ทำนอง  จังหวะ  และการประสานเสียง

1.เสียงดนตรี (Tone)  เป็นเสียงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา โดยการนำเสียงต่างๆ  มาจัดระบบให้ได้สัดส่วนกัน มีความกลมกลืนกัน โดยทั่วไปแล้วเสียงดนตรีจะเกิดจากเสียงดนตรี  และเสียงร้องของมนุษย์ เสียงของดนตรีจะมีความไพเราะน่าฟังเพียงใด จะขึ้นอยู่กับทักษะการเรียบเรียงเสียงประสานของศิลปินทางด้านดนตรีแต่ละท่าน

2.ทำนอง (Melody) หมายถึง เสียงต่ำ เสียงสูง เสียงสั้น เสียงยาว เสียงทุ้ม  เสียงแหลมของดนตรีหรือบทเพลงทำนองของดนตรีหรือทำนองของบทเพลงแต่ละเพลงนั้น  จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ประพันธ์เพลงว่าต้องการที่จะให้บทเพลงนั้นๆ  มีท่วงทำนองเป็นไปในรูปแบบใด เช่น ทำนองที่ฟังแล้วเศร้าสร้อย โหยหวน  คึกคัก เข้มแข็ง ฮึกเหิม เป็นต้น การประพันธ์ทำนองเพลงนั้น โดยทั่วไปแล้วผู้ประพันธ์เพลงจะประพันธ์แนวทำนองหลักหรือแนวทำนองของบทเพลงก่อน

3.จังหวะ (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอ อาจกำหนดไว้เป็นความช้าเร็วต่างๆ  กัน เช่น เพลงจังหวะช้า เพลงจังหวะเร็ว ในทางดนตรี  การกำหนดความสั้นยาวของเสียงที่มีส่วนสัมพันธ์กับระยะเวลาในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีจะต้องมีจังหวะเป็นเกณฑ์  ถ้าร้องเพลงหรือเล่นดนตรีไม่ตรงจังหวะ  ก็จะไม่มีความไพเราะเท่าที่ควร  ในกรณีที่ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีหลายคนในเพลงเดียวกัน  และต้องการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีพร้อมกัน  ต้องใช้จังหวะเป็นตัวกำกับเพื่อที่จะให้การร้องเพลงหรือการเล่นดนตรีออกมาในลักษณะที่พร้อมเพรียงกัน  และผสมกลมกลืนได้อย่างเหมาะสม

4.การประสานเสียง (Harmony) หมายถึง เสียงของเครื่องดนตรีและเสียงร้องเพลงของมนุษย์ที่มีระดับเสียงต่างกัน เปล่งเสียงออกมาพร้อมกัน โดยเสียงที่เปล่งออกมานั้นจะต้องผสมผสานกลมกลืนกันฟังแล้วไม่ขัดหู  การประสานเสียงดนตรีนั้น เสียงประสานต้องประสานกับแนวทำนองหลักหรือแนวทำนองของบทเพลงนั้นๆ  ได้อย่างผสมผสานกลมกลืนกัน รับและสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรี  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประสานเสียงอย่างแตกฉาน ตัวอย่างการประสานเสียงดนตรีที่พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆ  เช่น การร้องเพลงพร้อมกับการเล่นกีตาร์คอร์ดประสานเสียงร้อง เป็นต้น

      โดยภาคใต้โฟกัส

.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง