สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

ม.ทักษิณร่วมกับม.ศิลปากร เปิดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษาสงขลา

by Focus Team @08-01-2555 01.47 ( IP : 113...108 ) | Tags : การศึกษา
  • photo  , 640x427 pixel , 34,235 bytes.
  • photo  , 640x427 pixel , 43,104 bytes.

เมื่อวันที่ (6  ม.ค. 55)  เวลา  16.00  น. ที่อาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  สงขลา  นายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่  57  โดยมีนักเรียน  นักศึกษา  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจและชื่นชมผลงานศิลปะที่นำมาแสดงภายในงานจำนวนกว่า  200  คน

    อาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล  คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปิดเผยว่า  นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้รับความร่วมมือจาก  หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ให้ความสำคัญ  ส่งเสริม  สนับสนุนศิลปกรรม  โดยได้ให้ความอนุเคราะห์นำผลงานมาจัดแสดงในภูมิภาคภาคใต้  เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง  ความเข้าใจในผลงานศิลปะ  และการได้เรียนรู้คุณค่าของผลงานศิลปะ  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่  และส่งเสริมให้ศิลปินมีการแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มีคุณภาพสูง  ทั้งนี้เพื่อยกฐานะศิลปินอาชีพให้มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาผลงานให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ซึ่งการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  นับเป็นการจัดประกวดผลงานศิลปกรรมมายาวนานถึง  57  ปี  ถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งใหญ่ระดับชาติ

    สำหรับการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57  นี้    มีผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ทั้งสิ้น  37  รางวัล  โดยแบ่งเป็นรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม  อันดับต่างๆ  จำนวน  15  รางวัล  รางวัลสนับสนุนธนาคารกรุงไทย  11  รางวัล  และรางวัลสนับสนุนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  11  รางวัล  ซึ่งภาพรวมของผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลในปีนี้ล้วนมีความหลากหลายและมีความน่าสนใจในมิติของการแสดงออกทางศิลปะอยู่มาก  โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่  57  ได้ในระหว่างวันที่  6-30  มกราคม  2555  เวลา  08.30-16.30  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ได้ที่ อาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  สงขลา  ต.เกาะยอ  อ.เมือง  จ.สงขลา

      โดยภาคใต้โฟกัส

.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง