สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

สงขลา-โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

by Focus Team @03-03-2555 10.36 ( IP : 183...210 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา
 • photo , 640x427 pixel , 37,885 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 32,084 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 33,647 bytes.
 • photo , 640x427 pixel , 22,069 bytes.

จังหวัดสงขลาขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง  เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

    เมื่อวันที่  (2 มี.ค. 55)  เวลา  15.00  น.  ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา  ชั้น  2  นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศักยภาพสถาบันเกษตรกร โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  กว่า  10  หน่วยงาน

    นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า  การประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดวันรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง    และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการเข้าร่วมโครงการของสถาบันเกษตรกรรวมถึงการรับรองศักยภาพภาพการผลิตของสถาบันเกษตรกรให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  โดยดำเนินการชะลอการจำหน่ายยางออกสู่ตลาดในช่วงราคายางผันผวน  อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร  ในการรักษาเสถียรภาพราคายาง  โดยสนับสนุนวงเงินกู้ใช้รับซื้อน้ำยางสด  หรือแผ่นยางดิบ  หรือยางก้อนถ้วย  มาแปรรูป  หรือส่งขายให้องค์การสวนยางแล้วแปรรูปเป็นน้ำยางขัน  ยางแผ่นรมควัน  ยางแผ่นลมควันอัดก้อน  ยางแท่ง  ทำให้สถาบันเกษตรกรและองค์กรสวนยาง  สามารถเก็บรักษายางไว้ได้เองแล้วจำหน่ายเมื่อราคาเหมาะสม  หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ

    สำหรับการรับสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จะต้องเป็นสถาบันเกษตรที่เป็นนิติบุคคล  ดำเนินกิจการธุรกิจซื้อขายยางหรือแปรรูปจากสมาชิก  และกรณีที่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารายางมูลค่าเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำตามมติรัฐมนตรีแล้ว  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สามารถให้การสนับสนุนสินเชื่อ  หรือองค์การสวนยางสามารถดำเนินการรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรดังกล่าวทันที  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ  สามารถยื่นคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด (สกย.)  หรือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอต่างๆ  ในจังหวัดสงขลา  โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม  2555  เป็นต้นไป

      โดยภาคใต้โฟกัส

.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง