สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

จับตาการเลือกตั้ง

by Focus Team @05-06-2555 16.49 ( IP : 183...69 )

โคมไฟโซล่าเชลล์เพิ่มความปลอดภัย ประธานชุมชนเชื่อมั่น-อบต.ที่มายอขอเพิ่ม

@05-05-2560 16.27
โคมไฟโซล่าเชลล์เพิ่มความปลอดภัยประธานชุมชนเชื่อมั่น-อบต.ที่มายอขอเพิ่มศอ.บต.แจงโคมไฟส่องสว่างโซล่าเชลล์ ถูกขโมยแบตเตอรี่มาก ต้องตั้งงบซ่อม พร้อมโอนให้ท้องถิ่นดูแล ประธานชุมชนยะลาชี้ช่วยให้ปนะชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัย และลดเหตุร้าย ด้านนายก อบต.ที่ อ.มายอขอให้ติดตั้งเพิ่มนายพิทยา รัตนพันธ์ ผู้อำน

โคมไฟโซล่าเชลล์เพิ่มความปลอดภัย ประธานชุมชนเชื่อมั่น-อบต.ที่มายอขอเพิ่ม

@05-05-2560 16.27
โคมไฟโซล่าเชลล์เพิ่มความปลอดภัยประธานชุมชนเชื่อมั่น-อบต.ที่มายอขอเพิ่มศอ.บต.แจงโคมไฟส่องสว่างโซล่าเชลล์ ถูกขโมยแบตเตอรี่มาก ต้องตั้งงบซ่อม พร้อมโอนให้ท้องถิ่นดูแล ประธานชุมชนยะลาชี้ช่วยให้ปนะชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัย และลดเหตุร้าย ด้านนายก อบต.ที่ อ.มายอขอให้ติดตั้งเพิ่มนายพิทยา รัตนพันธ์ ผู้อำน

ศอ.บต.ร่วมสมาคมศิษย์เก่าตปท.
อบรมภาษาต่างประเทศนักเรียนจชต.

@12-04-2560 15.57
ศอ.บต.ร่วมสมาคมศิษย์เก่าตปท.อบรมภาษาต่างประเทศนักเรียนจชต.เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) โดย กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมค่ายอบรมภาษาต่างประเทศ ทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษาอินโดนีเซีย มีน

hhhhh