สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • 20ปีโฟกัส

ร่วมด้วยช่วยกัน

บอร์ดร่วมด้วยช่วยกัน มีไว้เพื่อเขียนร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ หรือแจ้งเรื่องที่ท่านเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ได้ประสบพบเจอ ห้ามประกาศขายสินค้าหรือโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ในบอร์ดร่วมด้วยช่วยกัน กรุณาประกาศใน หมวดหาดใหญ่พลาซ่า หรือ ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อหัวข้อของท่านจะได้ไม่ถูกลบทิ้ง!!!!

ข้อความใด ๆ ที่มีการโพสท์มากกว่า 1 ครั้งในเวลาใกล้เคียงกัน ระบบอัตโนมัติจะถือว่าข้อความนั้นเป็น Spam message หรือข้อความอันไม่พึงประสงค์ และจะทำการลบทิ้งทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และหากยังมีความพยายามที่จะกระทำการดังกล่าวอีก ระบบจะทำการบล็อกข้อความดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถโพสท์หัวข้อดังกล่าวได้อีกต่อไป สมัครสมาชิก ก่อนลงประกาศ

ช่วยกันหาคำตอบ: ประชาสังคม การเมือง และการพัฒนาอาเซียน จะไปทางไหน???

by Dorn.Skyblue @03-09-2555 14.23 ( IP : 183...170 ) | Tags : ร่วมด้วยช่วยกัน
photo , 667x402 pixel , 199,115 bytes.

ช่วยกันหาคำตอบ: ประชาสังคม การเมือง และการพัฒนาอาเซียน จะไปทางไหน???

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และอีกหลายหน่วยงานในภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสันติศึกษาในบริบทอาเซียน ในหัวข้อ ?ประชาสังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียน" ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยจุดเด่นของงานอยู่ที่วันแรก 6 กันยายน มี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การปรองดอง/ประสานงา: สะพานเชื่อมการแบ่งแยกประเทศไทย?? โดยศ.ดร.ดันแคน แมกคาร์โกมหาวิทยาลัยลีดส์, ประเทศอังกฤษ

ปาฐกถาพิเศษ "วิสัยทัศน์ผู้นำเกี่ยวกับการเมือง ความขัดแย้ง และสันติภาพในประเทศสมาชิกอาเซียน" โดย ดร.มหาธีร์ โมฮำหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศไทย ในวันที่ 7 กันยายน เวลา 9.00-10.30 น.อีกทั้งจะมีเวทีพูดคุยนานาชาติว่าด้วย "กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน" [PPP: PA(T)TANI PEACE PROCESS IN ASEAN CONTEXT] ซึ่งมีนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้แทนภาคประชาสังคมที่มีบทบาทและประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในประเทศต่างๆและภูมิภาคอาเซียนในวันที่ 7 กันยายน เวลา 14.00-17.00 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน เป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยในสาขา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และสันติศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาคประชาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สันติศึกษา การจัดการความขัดแย้งและการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาอธิบายสภาพและสาเหตุของปัญหาและหาทางออกจากการบริหารของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในสังคมภูมิภาคอาเซียนปัจจุบัน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ที่จะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาการ มีการนำเสนอบทความงานวิจัยใหม่ๆทั้งจากนักวิชาการต่างประเทศและในประเทศ เช่น Prof.Dr.Norbert Ropers ประเทศเยอรมันนี, Prof. Dr.SteinTonnessoประเทศนอร์เวย์เป็นต้น นักวิชาการไทย ได้แก่ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี และมีนักวิชาการรุ่นใหม่ของไทยและประเทศในแถบอาเซียนเข้าร่วมด้วย


ประชุมวิชาการดังกล่าว จัดโดยสถาบันสันติศึกษา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันสันติศึกษาโทร. 074 289 456 มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน

 • http://psutv.psu.ac.th/
 • http://tvthainetwork.com
 • http://deepsouthwatch.org/ • ผศ ดร บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  โดย : ภาคใต้โฟกัส

  .

  Relate topics

  แสดงความคิดเห็น

  กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
  Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
  คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง