สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Advertisement

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมกับ เทศบาลสงขลา และสถาบันการศึกษา จัดงาน (ASEAN on street)

by Dorn.Skyblue @08-03-2556 11.55 ( IP : 183...40 ) | Tags : Advertisement
photo  , 1000x500 pixel , 199,653 bytes.

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษา จัดงาน (ASEAN on  street) เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน( ASEAN community) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือกับสิ่งท้าทาย ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวก  และมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จึงร่วมกับ  เทศบาลนครสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงพี่น้องประชาชนพลเมืองอาเซียน  ด้วยการจัดกิจกรรม "ASEAN  on  street" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ณ ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 16.001 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  ร่วมสนุกตอบปัญหาอาเซียน  การออกร้านสาธิตและแนะนำอาหารกลุ่มประเทศอาเซียน  รวมถึงการแสดงดนตรีวงใหญ่ ตลอดงาน

นายอารมณ์  คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวถึงกิจกรรม "ASEAN on street" ว่า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน ซึ่งในปีนี้กรมประชาสัมพันธ์ ในปี 2556 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียนซึ่งในปีนี้กรมประชาสัมพันธ์กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดกิจกรรม ASEAN  QUIZ แข่งขันตอบปัญหา  การจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับบุคลากรในสังกัด

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สำนักประชาคมสัมพันธ์เขต 6 ที่ http://region6.prd.go.th หรือเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ที่ www.prd.go.th หรือ http://www.aseanthai.not


------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดย : ภาคใต้โฟกัส


.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง