สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

strategic coach

คลี่คลาย ขยายตัว ภาพของ ฮาซัน ตายิบ สันติภาพ ภาคใต้

by Dorn.Skyblue @08-03-2556 15.15 ( IP : 183...46 ) | Tags : strategic coach
photo  , 400x461 pixel , 19,198 bytes.

สังคมไทยตอบรับการลงนาม "ความตกลง" เพื่อนำไปสู่การหารือกับแกนนำกลุ่มบีอาร์เอ็น โคออดิเนต ด้วยความแคลงใจในเบื้องต้นแต่ก็ค่อยๆ เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ความแคลงใจในที่นี้เพราะยังติดภาพที่ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร นำแกนนำพูโลออกแถลงทาง ททบ.ช่อง 5 เมื่อ 5 ปีก่อนติดเพราะ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ทั้งที่เหตุการณ์ครั้งนั้นมิได้เป็นเรื่องปาหี่ หากแต่ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ยืนยัน"ไม่ผิดตัว"

ต่อกรณีของ ฮาซัน ตอยิบ อาจถูกอดีตเลขาธิการ สมช.บางคน อดีตเลขาธิการสำนักข่าวกรองแห่งชาติบางคน ทำให้ไขว้เขวด้วย "มายาคติ" เก่าอันติดค้างเพราะเห็นว่าเป็นการเดินเรื่องโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลายเป็นตะกอนนอนก้น ต่อเนื่องมายัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกระนั้น ภาวะ "คลี่คลาย" ก็ "ขยายตัว"

การแยกแยะของ นายอัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง ผู้ประสานงานโครงการพีซ ทอล์ก สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเกาะติดอยู่ในพื้นที่บอกให้รู้ว่าในพื้นที่มี 3 กลุ่มสำคัญ 1 กลุ่มบีอาร์เอ็น โคออดิเนต เป็นกลุ่มกองกำลัง1 กลุ่มพูโล เป็นกลุ่มในทางความคิด และ 1 กลุ่มผู้อาวุโส ซึ่งยังมีอิทธิพลดำรงอยู่ในระดับอันแน่นอน

"กรณีฮาซันถือว่าได้รับฉันทานุมัติจากขบวนการมาแล้ว"

ประเด็นอยู่ที่ว่า ฮาซัน ตอยิบ เป็นใคร สำนักข่าวอิสราได้ไปสัมผัสผู้ใช้นาม "โฮป" ซึ่งเคยร่วมในอาร์บีเอ็น โคออดิเนต แต่ปัจจุบันได้ถอนตัวออกมา ยืนยันว่า "ฮาซัน ตอยิบ คือคนเดียวกันกับ อาแซ ตอยิบ เป็นตัวจริงสถานะของเขารองจากหัวหน้าคือ สะแปอิง บาซอ เข้าร่วมขบวนการตั้งแต่อายุ 18 ปี ไปเรียนที่อินโดนีเซียและได้รับการวางตัวให้กลับมาเป็นผู้นำสายกองทัพ เรียนจบเดินสายสอนหนังสือแทบทุกปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้"

นี่ย่อมตรงกับข้อมูล พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ แห่งสถาบันพระปกเกล้า

"ฮาซัน ตอยิบ ก็อายุ 68-69 ปีแล้ว ต่อสู้มาตั้งแต่ยังหนุ่มๆ แล้วไปอยู่ที่มาเลเซียมา 20 ปี พูดง่ายๆ ว่าเป็นหัวขบวน"เป็นการต่อเข้าไป "ถูกตัว" และ "ถูกคน"ทั้งๆ ที่รัฐไทยเคยมีบทเรียนในการดำเนินหลักการ "การเมืองนำการทหาร" ตามคำสั่ง 66/23 มาแล้ว อย่างได้ผลในกรณีกับ ทปท.

ทปท.อันเป็นกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์กระทั่งสามารถยุติสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้โดยพื้นฐานนับแต่ปี 2524 เป็นต้นมา

แต่เมื่อปะเข้ากับปัญหาในภาคใต้ก็มากด้วยความยุ่งยากที่มากด้วยความยุ่งยากไม่เพียงเพราะ 1 เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางเชื้อชาติ 1 เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางศาสนา เท่านั้นหากที่สำคัญ 1 ยังโรยไปยังปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายใน

เป็นความขัดแย้งเพราะถือว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นศัตรูคนสำคัญอันต่อเนื่องจากพรรคไทยรักไทย มายังพรรคพลังประชาชนและปัจจุบันคือพรรคเพื่อไทย ทำให้มิอาจก้าวพ้นและยิ่งทำให้เกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนที่ถือเอารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอีกศัตรู 1ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับอาณัติและฉันทานุมัติจากประชาชนให้เข้ามาบริการจัดการและแก้ปัญหาอย่างถูกต้องชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะมีความพยายามสกัดขัดขวาง บ่อนเซาะ ดิสเครดิตและทำลายแค่ไหน อย่างไรยืนยันว่า "ฮาซัน ตอยิบ คือคนเดียวกันกับ อาแซ ตอยิบ เป็นตัวจริงสถานะของเขารองจากหัวหน้าคือ สะแปอิง บาซอ เข้าร่วมขบวนการตั้งแต่อายุ 18 ปี ไปเรียนที่อินโดนีเซียและได้รับการวางตัวให้กลับมาเป็นผู้นำสายกองทัพ เรียนจบเดินสายสอนหนังสือแทบทุกปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้"

นี่ย่อมตรงกับข้อมูล พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ แห่งสถาบันพระปกเกล้า"ฮาซัน ตอยิบ ก็อายุ 68-69 ปีแล้ว ต่อสู้มาตั้งแต่ยังหนุ่มๆ แล้วไปอยู่ที่มาเลเซียมา 20 ปี พูดง่ายๆ ว่าเป็นหัวขบวน" เป็นการต่อเข้าไป "ถูกตัว" และ "ถูกคน"

ทั้งๆ ที่รัฐไทยเคยมีบทเรียนในการดำเนินหลักการ "การเมืองนำการทหาร" ตามคำสั่ง 66/23 มาแล้ว อย่างได้ผลในกรณีกับ ทปท.อันเป็นกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์

กระทั่งสามารถยุติสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้โดยพื้นฐานนับแต่ปี 2524 เป็นต้นมา แต่เมื่อปะเข้ากับปัญหาในภาคใต้ก็มากด้วยความยุ่งยาก

ที่มากด้วยความยุ่งยากไม่เพียงเพราะ 1 เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางเชื้อชาติ 1 เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางศาสนา เท่านั้น หากที่สำคัญ 1 ยังโรยไปยังปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในเป็นความขัดแย้งเพราะถือว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นศัตรูคนสำคัญอันต่อเนื่องจากพรรคไทยรักไทย มายังพรรคพลังประชาชนและปัจจุบันคือพรรคเพื่อไทย ทำให้มิอาจก้าวพ้นและยิ่งทำให้เกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนที่ถือเอารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอีกศัตรู 1ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับอาณัติและฉันทานุมัติจากประชาชนให้เข้ามาบริการจัดการและแก้ปัญหาอย่างถูกต้องชอบธรรม ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ เป็นการต่อเข้าไป "ถูกตัว" และ "ถูกคน"

ทั้งๆ ที่รัฐไทยเคยมีบทเรียนในการดำเนินหลักการ "การเมืองนำการทหาร" ตามคำสั่ง 66/23 มาแล้ว อย่างได้ผลในกรณีกับ ทปท.

ทปท.อันเป็นกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์

กระทั่งสามารถยุติสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้โดยพื้นฐานนับแต่ปี 2524 เป็นต้นมา

แต่เมื่อปะเข้ากับปัญหาในภาคใต้ก็มากด้วยความยุ่งยากที่มากด้วยความยุ่งยากไม่เพียงเพราะ 1 เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางเชื้อชาติ 1 เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางศาสนา เท่านั้นหากที่สำคัญ 1 ยังโรยไปยังปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายใน

ไม่ว่าจะมีความพยายามสกัดขัดขวาง บ่อนเซาะ ดิสเครดิตและทำลายแค่ไหน อย่างไร กระนั้น ความเป็นจริงจากด้านของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ยังคงเดินหน้าตามนโยบายอันแถลงต่อรัฐสภาด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่

การปฏิบัติเป็นปัจจัยชี้ขาด.-คอลัมน์การเมือง มติชน 8 มีค.2556

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ขอบคุณข่าว :  มติชนออนไลน์


.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง