สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

strategic coach

"อุทิศ ชูช่วย"จากเด็กชนบท สู่นักพัฒนานำสงขลาสู่ความทันสมัย

by Dorn.Skyblue @11-03-2556 14.34 ( IP : 122...85 ) | Tags : strategic coach
photo  , 960x720 pixel , 69,731 bytes.

สำหรับท้องถิ่นพัฒนา ฉบับนี้จะพาคุณผู้อ่านภาคใต้โฟกัสทุกท่าน ไปรู้จักกับนักพัฒนาท้องถิ่นชื่อดังของจังหวัดสงขลาท่านหนึ่ง ซึ่งได้สร้างความเจริญมากมายให้จังหวัด จนใครต่อใครประจักษ์แล้วว่า จังหวัดสงขลาคือสถานที่ในอันดับต้นๆที่หลายคนต่างให้การยอมรับว่าเป็นเมืองแห่งความทันสมัยจริงๆ

ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไหนจำเป็นต้องมีผู้นำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์และความรอบรู้ในการจัดการท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจังหวัดสงขลารวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงไม่มีใครไม่รู้จัก นายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บริหารงานภายใต้แนวคิดที่ว่า "นำสงขลาสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน"

หลังจากได้ตำแหน่ง ทำอะไรไปบ้างและสิ่งที่จะทำในอนาคต?

"ตั้งแต่ปี 2552 เราลงพื้นที่หาเสียง พบปะพี่น้อง เตรียมตัวจะเสนอตัวเป็น อบจ.มาตลอด และตั้งแต่ได้รับตำแหน่ง อบจ. ผมก็ยึดนโยบายหลักๆเหมือนเดิม ตั้งแต่เริ่มหาเสียงจากอดีตถึงปัจจุบัน เราดำเนินการโดยเดินทางไปพบพี่น้องทั้ง 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา และประกาศเป็นนโยบาย 3 อ. ดังนี้

อ. 1 อดีต การที่เราจะเป็นตัวแทนประชาชน ประชาชนจะมองว่าคนเรามีประวัติความเป็นมา ภูมิหลังเป็นมาอย่างไร มีอาชีพสุจริตหรือไม่ ดูผลงานในอดีตว่าเคยทำอะไรให้กับประชาชนบ้างไหม แต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องผลงาน เรื่องความประพฤติและการกระทำ เราแก้ไขอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นการจะดูว่าอดีตคนคนหนึ่งมีความพร้อม มีความสง่างามพอที่จะเป็นตัวแทนของชาวสงขลาได้ไหม

อ. 2 อบายมุข ต้องมองว่าเราคนที่อยู่ในวงจรของอบายมุขในเรื่องต่างๆหรือไม่ อบายมุขในทุกเรื่อง ให้พี่น้องพิจารณา โดยเฉพาะอาชีพ มีเงินสีดำ มีเงินสีเทา เข้ามาในการทำงานหรือไม่ เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเราเลือกมาเป็นตัวแทนเป็นหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นจะต้องไม่อยู่ในอบายมุขทุกปะการ

อ. 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาส่วนหน้า คือ การเสนอนโยบายว่า จะไปตั้งจุดสถานที่ทำงานในโซนต่างๆ โดยเฉพาะในหาดใหญ่ ดูแลด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ในพื้นที่ด้านคาบสมุทรสทิงพระเพื่อดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลเรื่องภัยพิบัติต่างๆเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องในยามเกิดอุทกภัย เกิดวาตภัย ในโซนของอำเภอนาทวีที่จะต้องดูแล ทั้งอำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ จะใช้พื้นที่อำเภอนาทวีในการดูแลส่วนหน้า เหล่านี้จะเป็นมือไม้ให้กับการบริหารงานในการดูแลพี่น้องประชาชน

ทั้ง 3 อ. ถือว่าเป็นนโยบายที่ได้ขับเคลื่อนและได้ดำเนินการหลังจากนั้น ก็ได้รับสัญฑานุมัติจากพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดสงขลาให้มาเป็นนายก อบจ.แล้ว ก็ได้ดำเนินการทั้ง 3 เรื่อง อย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่างๆที่ได้ให้พันธสัญญาให้เป็นพันธกิจหรือเป็นพันธะกับพี่น้องประชาชนหลายประการด้วยกันก็ได้ดำเนินการโดยลำดับ โดยให้อำเภอหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางของการดึงดูดการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ ให้ทั้ง 16 อำเภอมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวใจกลางเมืองสงขลา ก็คือในหาดใหญ่ของเรา ก็ได้ทุ่มเทงบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ งานปีใหม่ คาวน์ดาวน์ งานตรุษจีน งานกินเจ ตลอดจนงานสงกรานต์และงานอีเว้นท์ต่างๆให้เกิดขึ้นในหาดใหญ่ทั้งหมด ทางอบจ.สงขลา ผมก็ได้เข้าไปสนับสนุนเพิ่มงบประมาณให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เรื่องนี้ก็ได้ดำเนินการมาโดยลำดับ

เรื่องของความปลอดภัย ก็ได้ติดตั้งจอ CCTV ขณะนี้ติดตั้งไปแล้ว 52 จอ ติดตั้งในจุดยุทธศาสตร์ แล้วลากสายลากจอ CCTV ไปรวมศูนย์ที่สำนักงาน อบจ.ส่วนหน้า ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร อบจ.ส่วนหน้าหน้าโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ก็ได้ใช้เป็นศูนย์บัญชาการให้มีเจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อบจ. เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ก็ถือว่าได้ผล สามารถที่จะดูแลความปลอดภัย จราจรและเรื่องเหตุร้ายต่างๆให้พี่น้องและนักท่องเที่ยวได้มีความอุ่นใจ มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องจอ CCTV ได้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทำมาแล้ว เรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้ขับเคลื่อนนโยบายต่อไปจากที่ได้หาไว้เมื่อสมัยที่ผ่านมา ณ ปัจจุบันนี้เราได้นำเสนอนโยบายที่เรียกว่า 2 ศ. 1ป. 1ก.

2 ศ. กำลังขับเคลื่อนให้จังหวัดสงขลาของเราเป็นศูนย์กลางของ 2 เรื่อง คือ ศูนย์กลางของการคมนาคม ทั้งทางบกและทางอากาศ และศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของ 8 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก คือ จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เพราะฉะนั้นมาดูว่า 2 ศ. เราทำอะไรไปบ้างแล้ว

ศ.1 การขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม ทั้งทางบกและอากาศ ได้ร่วมกันกับประธานหอการค้าไทย ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ และร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาง อบจ.ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อที่จะศึกษาออกแบบและสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ในเรื่องของการจัดทำมอเตอร์เวย์จากด่านชายแดนสะเดาเข้ามาหาดใหญ่ให้เป็นมอเตอร์เวย์เหมือนกับที่จังหวัดกรุงเทพมหานครไปจังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการจราจรนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย เขามาด้วยไฮเวย์ 12 เลน พอมาถึงด่านชายแดน ส่งพาสปอตก็เข้ามาสู่ถนนกาญจนวนิช 4 เลน ของเราซึ่งมันอึดอัด เลยต้องทำมอเตอร์เวย์ ในปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดสงขลามีจำนวนประมาณ 800,000 คน และภายใน 2 ปีนี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว คือ 1,600,000 คนอย่างแน่นอน จะทำให้เศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่และในรอบนอกเพิ่มมูลค่าขึ้นเป็น 2 เท่าเหมือนกัน หมายความว่า ถ้าธุรกิจใด พ่อค้าแม่ขายคนใดเคยได้รับรายได้เดือนละ 1 บาท ในอนาคตถ้ามีมอเตอร์เวย์จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 บาทต่อเดือน นี่คือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้น แน่นอนที่สุดมอเตอร์เวย์ไม่ใช่ภารกิจของ อบจ.โดยตรง แต่ว่า อบจ.ก็สามารถสนับสนุนให้มีการศึกษา ให้มีการขับเคลื่อน ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมมาหารือ มาเปิดเวทีสัมมนา เสวนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับโครงการนี้เข้าไปบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาภาคใต้แล้ว

การคมนาคมทางอากาศ นำคณะไปโหลดโชว์เพื่อให้สายการบิน บินมาจากประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นอีก 1 สาย ผมได้นำคณะของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์ สมาคมโรงแรมไปโหลดโชว์ที่ประเทศมาเลเซียสามารถเชิญชวนบริษัท ไฟว์ เอ้อ ไฟว์ สายการบินของประเทศมาเลเซีย บินมาสู่อำเภอหาดใหญ่อีก 1 สายการบิน อาทิตย์ละ 3 เที่ยวบิน ขณะนี้ก็ได้เปิดให้บริการแล้ว และกำลังไปเจรจากับสถานทูตจีนประจำจังหวัดสงขลา สถานกงสุลจีนประจำจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะไปเจรจาให้ประเทศจีน มณฑลกวางตุ้ง เมืองกวางโจว บินตรงมาที่อำเภอหาดใหญ่ อีก 1 สายการบิน ขณะนี้กำลังขับเคลื่อนอยู่

ศ.2 ศูนย์กลางของการท่องเที่ยว ก็ได้ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นเอกสาร พ๊อกเก็ตบุ๊ค แปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทำเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะให้มีเส้นทางการท่องเที่ยวอยู่ในเล่มเดียว โดยให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง เช่นว่า นักท่องเที่ยวมีเวลา 4 วัน ในการมาพักผ่อน สามารถที่จะเลือดสถานที่ท่องเที่ยวไปจังหวัดใกล้เคียงได้ เช่น จังหวัดตรัง ไปจังหวัดนครศรีฯ ในระยะเวลาที่เขามาพักผ่อน ให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง เปรียบเสมือนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่จะคอยเชื่อมโยงจังหวัดต่างๆในรอบนอกของเรา 1 ป. ความปลอดภัย เน้นหนักว่าได้ทำเรื่องติดตั้งจอ CCTV ไปแล้ว 52 จอแล้ว วันนี้ได้เพิ่มงบประมาณขยายไปอีก 130 ล้านบาท ติดตั้งทั้งในรอบนอกหาดใหญ่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และเมืองชายแดนคืออำเภอสะเดา ปาดังเบซาและเมืองสงขลา รวมทั้ง 7 ที่ เป็นวงเงิน 130 ล้านบาท คาดว่าดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนข้างหน้า เรื่องนี้ได้ผ่านสภาฯเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่วิธีการจัดซื้อจัดจ้างลงมือทำ

จัดหน่วยลาดตระเวน ที่ใช้รถเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยและแนะนำนักท่องเที่ยว ร่วมกันรักษาความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง สถานีปฏิบัติงานอยู่ที่หน้าโรงแรมลีกาเด้นท์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2,3 และหน้าสถานีรถไฟ ตอนนี้กำลังขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยอยู่เช่นกัน

1 ก. กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสาบสงขลาจากแหลมสนอ่อนไปหัวเขาแดง ก็ดำเนินการขับเคลื่อน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ว่าช่วงนี้เราหยุดตามคำสั่งของศาลปกครองเรื่องของการคุ้มครองชั่วคราว ระงับการจัดซื้อจัดจ้างชั่วคราว แต่เรื่องของการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆทั้งหลายก็ยังเดินหน้าอยู่ จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และกิจกรรมต่อมาที่ได้งบประมาณไว้แล้วให้ชื่อว่ากิจกรรม สงขลา วาไรตี้ อเวณู คือ ความหลากหลายของสงขลาที่มีสีสัน เป็นสถานที่ที่จะทำให้เกิดสีสันของการท่องเที่ยว ของเศรษฐกิจ ของจังหวัดสงขลา ผมได้ไปเช่าที่ดินของเอกชนในใจกลางเมืองหาดใหญ่ 2 ไร่ครึ่ง หน้าตลาดเปิดท้าย(โก้งโค้ง) ในซอยวิริยะเทียน ห่างจากโรงแรมลีกาเด้นท์ประมาณ 500 เมตร จะใช้พื้นที่ตรงนั่นทำเป็นสงขลาวาไรตี้อเวณู วันนี้ได้จัดสรรงบประมาณเตรียมการนี้ไว้แล้ว 25 ล้านบาท รูปแบบของสงขลาวาไรตี้อเวณูคือ จะใช้สถานที่ดังกล่าว จัดงานแรกก่อนคือ สงกรานต์สาดสี เราจะจัดในวันที่ 12-14 เมษายน โดยใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มีรั้วรอบขอบชิด และใช้วิธีให้คนที่มาเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายๆพันคน ใช้สีผง สีฝุ่น ที่มีหลากหลายสีสัน ในวันเปิดจะมีการโยนสีฝุ่น เพื่อให้เกิดเป็นสีสันแล้วสีที่ใช้จะเป็นสีที่ได้มาจากประเทศอินเดียที่เขาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ไม่เป็นพิษต่อร่างกายและสามารถล้างน้ำได้ ปลอดภัยกินได้ เป็นการสร้างสีสันในวันสงกรานต์ ใช้สีผสมกับน้ำสาดใส่กัน และแพร่ภาพไปทั่วประเทศให้ผู้คนได้เห็นกิจกรรมหาดใหญ่สงขลาสาดสี

นอกจากนี้จะใช้พื้นที่เหล่านี้จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์และเสาร์ โดยจำลองกิจกรรมของเพลินวานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาใส่ไว้ในพื้นที่แห่งนี้ ยกย่องผู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาหาดใหญ่ พัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแต่ยุคของทำทางรถไฟเข้ามาในหาดใหญ่ แน่นอนที่สุด ขุนนิพัทธ์ จีนนคร(จิระนคร) เป็นผู้ได้บุกเบิกการทำรางรถไฟนำความเจริญมาสู่หาดใหญ่ ในสงขลาวาไรตี้อเวณูจะนำประวัติของท่าน ผลงานของท่าน ที่น่ายกย่องเชิดชู เป็นคุณูปการณ์ที่สำคัญต่อเมืองหาดใหญ่และอีกหลายๆคนที่มีส่วนในการพัฒนาบ้านเมือง จำลองของดีในแต่ละภาค วิถีชีวิตโหนดนาเลในคาบสมุทรสทิงพระ วิถีชีวิตของอำเภอบางกล่ำ อำเภอรัตภูมิ ก็จะแตกต่างไปในแนวคาว์บอย เราก็เดินเรื่องของแต่ละอำเภอ เอาข้อดีของแต่ละอำเภอ ของดี ของหรอย มีการออกบู๊ท ใกล้เคียงตลาดน้ำคลองแหแต่ครอบคลุมกว่า จะเห็นผลภายใน 3 เดือนข้างหน้าก่อนเลือกตั้ง ตามที่เคยได้ให้นโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน"

จุดเริ่มต้นของการเป็นนักพัฒนา?

"การที่เป็นเด็กบ้านนอก จบมาจากโรงเรียนวัด จบมาจากในวัด เป็นลูกชาวนามาก่อนได้สัมผัสกับชนบท ได้มีโอกาสมาเรียนในเมือง เพราะฉะนั้นความเป็นชนบทและคนเมืองมันสั่งสมอยู่ในตัวผม การที่จะพัฒนาทั้งเมืองและชนบทให้ดีขึ้น ผมคิดว่าประสบการณ์ที่ผมมีตั้งแต่เล็กกับความรู้ที่ได้เรียนรู้มามาจะเป็นตัวสั่งสมทำให้สามารถค้นคิด รู้ถึงความต้องการของพี่น้องทุกระดับและคิดเป็นแผนงานโครงการเพื่อสนองตอบทั้งด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ด้านการศึกษา ได้ครอบคลุมเหมือนที่เคยทำมา"

สำหรับเวทีปราศรัยที่ผ่านมา

"ผมได้ตั้งเวทีปราศรัยมา 16 เวทีแล้ว ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ต้องเรียนว่าเป็นผลงานที่ผมต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับ ทุกเวทีเกิดความคาดหวังของทีมสงขลาพัฒนา โดยเฉพาะพี่น้องได้ให้ความสนใจและเข้ามารับฟังว่าสิ่งที่ทำให้พี่น้องแล้วมีอะไรบ้างและกำลังจะทำมีอะไรบ้างในแต่ละพื้นที่ แต่ละโซน แต่พี่น้องสนใจ ให้การตอบรับ จากการเข้ามาสัมผัส มอบดอกไม้ จับไม้จับมือ นี้คือสิ่งที่พี่น้องยอมรับในการตั้งเวทีปราศรัย จับเข่าคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำลังบอกว่าในพื้นที่ตรงนั้นทำอะไรให้พี่น้องบ้างแล้วและกำลังจะทำอะไรให้กับพี่น้องอีก เพราะก่อนขึ้นเวที ผมเดินไปพบกับกลุ่มต่างๆ เดินไปเห็นของจริง เช่นโครงสร้างพื้นฐาน ถ้าพังอยู่จริงทำได้เลย ตรงไหนที่พี่น้องลำบาก เป็นเส้นทางที่จะต้องขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตรออกมามีความสำคัญก็ตั้งงบประมาณให้ รับปากกับพี่น้องตรงนั้น ก็จะพาสมาชิกสภา อบจ.ไปดูของจริง

ส่วนในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพ ถ้าเห็นว่าตรงไหนมีความโดดเด่นเรื่องใด สามารถตั้งโครงการเข้าไปรองรับและทำให้กับพี่น้องได้เลย ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่า ไปที่อำเภอระโนด บ้านโคกคราม ต.บ้านใหม่ หมู่ที่ 2,3 พี่น้องเลี้ยงปลานิลในกระชังในทะเลสาบเป็นจำนวนมาก หลายร้อยบ่อ หลายร้อยกระชัง แต่ยังขาดถนนที่จะนำผลผลิตออกมาจากริมทะเลสาบเพื่อที่จะมาถึงถนนใหญ่ออกสู่ตลาด ก็เลยตัดสินในตรงนั้นว่าจะอนุมัติทำถนนเพื่อที่จะเอาผลผลิตไปจนถึงทะเลสาบด้วยความรวดเร็ว"

แนวทางการวางแผนเดินหน้าปราศรัย

"สำหรับแผนการปราศรัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะทำให้ครบ 30 เวที ในรอบแรก คือ 30 สจ. เป็นเวทีใหญ่ หลังจากครบ 30 เวทีแล้ว จะซอยย่อยลงตำบล ให้ครบอีกประมาณ 70 เวที เพื่อลงสู่ตำบลในเวทีขนาดเล็ก แล้วไปสู่พื้นที่จริงๆกิจกรรมจริงว่าจะทำอะไรพี่น้องได้ไหม ถ้าได้ก็บอกว่าได้ ถ้าไม่ได้ก็จะบอกว่าติดขัดเรื่องอะไรจะแก้ไขตรงไหนได้บ้าง จะทำงานให้ดีที่สุด มากที่สุด เพราะพี่น้องเฝ้าคอยการพัฒนามานาน ที่เข้าถึงตัว ลงลึก ตอบพี่น้องได้ในพื้นที่ตรงนั้น ผมได้ตั้งเวที อบจ.พบประชาชน จับเข่าคุยและช่วงกลางคืนมีการแสดงจาก คุณเอกชัย ศรีวิชัย ได้มาแสดงให้พี่น้องฟังจำนวน 10,000 คน บอกประชาชนว่าเราจะคุยเรื่องอะไรบ้าง พัฒนาอะไรบ้าง เป็นการสื่อสารตรงจุดและจะเร่งพบปะพี่น้อง 17 เวที ในระยะเวลาประมาณ 7 เดือน

รูปแบบการหาเสียงจะใช้รูปแบบที่เคยทำมาในแบบผม ผมคือประชาธิปัตย์และพี่น้องชาวสงขลาจะยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะการแข่งขันในท้องถิ่นจะเป็นการบอกว่าใครจะเป็นผู้ที่จะมาดูแลแก้ปัญหาให้กับพี่น้องได้ในระดับท้องถิ่น ซึ่งพี่น้องคนไหนที่มีปัญหาก็ได้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับ อบจ. สามารถติดต่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทางโทรศัพท์ได้โดยตรง

ในการทำกิจกรรมสักกิจกรรมต้องมีสถานที่หนึ่งที่ อบจ.หรือของรัฐสามารถเข้าไปทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และอีก 3-4 เดือนข้างหน้าจะดัดแปลงรถทัวร์ ทำรถละหมาดเคลื่อนที่ ไปไว้ในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเช่นแหลมสมิหลา ในหาดใหญ่ คอยบริการนักท่องเที่ยวที่จะละหมาด ตั้งงบประมาณไว้แล้ว น่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทย

อีกเรื่องที่กำลังขับเคลื่อนคือ จะไปทำต่อเติมบันไดเลื่อนให้สะพานลอยสายต่างๆ เพราะขึ้นลำบาก เลยจะทำบันไดเลื่อนให้ขึ้นได้สบายไม่ต้องเหนื่อยมาก ด้วยความสังเกตมาตั้งแต่เด็ก พยายามเติมสิ่งที่ขาด ไม่ว่าเรื่องอาชีพหรือการพัฒนาเมือง" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าว.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดย : อุทุมพร กองกุล(ภาคใต้โฟกัส)


.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง