สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตร.ภูธรภาค 9 เริ่มดำเนินตามนโยบาย 'ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม'

by Dorn.Skyblue @12-03-2556 11.43 ( IP : 122...19 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
photo  , 600x398 pixel , 200,848 bytes.

พล.ต.ต.นพดล  เผือกโสมณ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙/โฆษกตำรวจภูธรภาค ๙ แจ้งว่า ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด "นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม" เพื่อดำเนินการกับสถานบริการร้านจำหน่าย สุราที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือดำเนินกิจการที่ขัดต่อภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย  รวมถึงแหล่งอบายมุขอื่น ๆ ที่ ส่งผลให้ เอื้อต่อปัญหายาเสพติด  บ่อนการพนัน  ตู้ม้า  กำจัดสิ่งยั่วยุ หรือ จุดเสี่ยง  สิ่งพิมพ์หรือเอกสารที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร  ฉะนั้น  เพื่อนให้ดำเนินการตามนโยบายลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตำรวจภูธรภรภาค ๙ จึงได้มอบหมาย ให้ตำรวจภูธรในสังกัด ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. สร้างความเข้าใจ และชี้แจงแก่ผู้ประกอบการการทำความตกลงที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 2.  การบังคับใช้กฎหมาย
  • ให้ความสำคัญกับภารกิจ ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.๒๕o๙ เน้นให้ปฏิบัติตาม นโยบายการจัดระเบียบสังคม

  • กวดขันร้านจำหน่ายสุรา

โดยจับกุมดำเนินการตามฐานความผิดที่เกิดขึ้น เช่น การขออนุญาตจำหน่ายสุราตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.๒๔๙๓ กำหนดเวลาการจำหน่ายสุราการดื่มสุรา ณ สถานที่จำหน่ายสุราในกำหนดเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า ๒o ปี บริบูรณ์ การจำหน่ายหรือดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้าม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่นแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๓๕ การดำเนินกิจการก่อให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗o การตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน ๒oo ตารางเมตร

โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ทั้งนี้ให้พื้นที่ตรวจสอบกวดขันหากพบการกระทำผิดให้จับกุมดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดทุกราย การกวดขันแหล่งอบายมุขอื่นๆ ที่มีผลเอื้อต่อปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน ตู้ม้า แหล่งมั่วสุม หอพัก ร้ายตำหน่ายสุราโดยเฉพาะร้านจำหน่ายสุรารอบสถานศึกษา กำจัดสิ่งยั่วยุ หรือจุดเสี่ยงสิ่งพิมพ์หรือเอกสารที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร  หากพบให้ดำเนินคดีโดยเฉียบขาดทุกราย

หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือที่หมายเลข ๑๙๑ จะได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดย : อติชาต  สุระตโก // ข่าว


.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง