ข่าวหาดใหญ่-สงขลา-สงขลาทูเดย์,songkhlatoday.com

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

 • pdapda

สังคมคนใต้

สนใจมาร่วมกันรายงานข่าวกับทีมงานสงขลาทูเดย์ สามารถแจ้งข่าวมาได้ที่อีเมล์ focuspaktai@gmail.com

STV-'นายกต้อย'จากเด็กชนบทสู่นักพัฒนา รักและตั้งมั่นที่จะนำสงขลาสู่ความทันสมัย.-ท้องถิ่นพัฒนา

by Dorn.Skyblue @18-03-2556 15.14 ( IP : 122...123 ) | Tags : สังคมคนใต้ , Songkhla TV

ท้องถิ่นพัฒนา

'นายกต้อย'จากเด็กชนบทสู่นักพัฒนา รักและตั้งมั่นที่จะนำสงขลาสู่ความทันสมัย

"การที่เป็นเด็กบ้านนอก จบมาจากโรงเรียนวัด จบมาจากในวัด เป็นลูกชาวนามาก่อนได้สัมผัสกับชนบท ได้มีโอกาสมาเรียนในเมือง เพราะฉะนั้นความเป็นชนบทและคนเมืองมันสั่งสมอยู่ในตัวผม การที่จะพัฒนาทั้งเมืองและชนบทให้ดีขึ้น ผมคิดว่าประสบการณ์ที่ผมมีตั้งแต่เล็กกับความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจะเป็นตัวสั่งสมทำให้ผมสามารถค้นคิด รู้ถึงความต้องการของพี่น้องทุกระดับและคิดเป็นแผนงานโครงการเพื่อสนองตอบทั้งด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ด้านการศึกษา ได้ครอบคลุมเหมือนที่เคยทำมา"  เป็น"คำพูด"อีกประโยคหนึ่งที่สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นในการเป็นนักพัฒนาของ "อุทิศ ชูช่วย" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.) ที่ขณะนี้ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลา ในบทบาทนายกอบจ.สงขลา มา 3 ปีกับอีก 3 เดือน ภายใต้แนวคิดที่ว่า "ผมจะนำสงขลาสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน" ตามพันธกิจที่ให้ไว้กับประชาชน

"ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เราลงพื้นที่หาเสียง พบปะพี่น้อง เตรียมตัวจะเสนอตัวเป็น นายก อบจ.สงขลา มาตลอด และตั้งแต่ได้รับตำแหน่งนายกอบจ. สงขลา ผมก็ยึดนโยบายหลักๆเหมือนเดิม ตั้งแต่เริ่มหาเสียงจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยเดินทางไปพบพี่น้องทั้ง 16 อำเภอ ในสงขลาและประกาศเป็นนโยบาย 3 อ. ประกอบด้วย อ.แรกเป็น "อดีต" ซึ่งการที่เราจะเป็นตัวแทนประชาชน ๆ จะมองว่าเรามีประวัติความเป็นมา ภูมิหลังเป็นอย่างไร มีอาชีพสุจริตหรือไม่ ดูผลงานในอดีตว่าเคยทำอะไรมาบ้าง ทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องผลงาน เรื่องความประพฤติและการกระทำ เพราะฉะนั้นการจะดูว่าอดีตคนๆ หนึ่งว่ามีความพร้อม มีความสง่างามพอที่จะเป็นตัวแทนของชาวสงขลาได้ไหม  ส่วน อ. ที่สอง "อบายมุข" นักการเมืองที่ดีต้องไม่อยู่ในวงจรของอบายมุขและอาชีพ สีดำ และสีเทา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เราเลือกมาเป็นตัวแทนเป็นหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นจะต้องไม่อยู่ในอบายมุขทุกปะการ"

"ส่วนอ. 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาส่วนหน้า คือ การเสนอนโยบายว่า จะไปตั้งจุดสถานที่ทำงานในโซนต่างๆ โดยเฉพาะในหาดใหญ่ ดูแลด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ในพื้นที่ด้านคาบสมุทรสทิงพระเพื่อดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลเรื่องภัยพิบัติต่างๆเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องในยามเกิดอุทกภัย เกิดวาตภัย ในโซนของอ.นาทวีที่จะต้องดูแล ทั้งเทพา ,สะบ้าย้อยและจะนะ จะใช้พื้นที่อ.นาทวี เพื่อเป็นมือไม้ในการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งสงขลา" นายอุทิศกล่าวและว่า

"ผมหาเสียงบอกกับพี่น้องประชาชนสงขลามาอย่างนี้ตลอด จนในที่สุดผมก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.สงขลา หลังจากนั้นก็ได้ดำเนินการทั้ง 3 เรื่องอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่างๆที่ได้ให้พันธสัญญาให้เป็นพันธกิจหรือเป็นพันธะกับพี่น้องประชาชนตามลำดับ โดยให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของการดึงดูดการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมทั้ง 16 อำเภอ เราได้ทุ่มงบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า ประเพณี, ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรม ,งานปีใหม่คาวน์ดาวน์ ,งานตรุษจีน ,งานกินเจ ตลอดจนงานสงกรานต์ และงานอีเว้นท์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในหาดใหญ่ทั้งหมด"

"ทางอบจ.สงขลาจัดให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนเรื่องของความปลอดภัย ติดตั้งจอ CCTV ซึ่งขณะนี้ติดตั้งไปแล้ว 52 ตัวในจุดยุทธศาสตร์ โดยรวมศูนย์ที่อบจ.ส่วนหน้า (หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) โดยมีการเฝ้าระวัง 24 ชม. ก็ถือว่าได้ผล สามารถที่จะดูแลความปลอดภัย จราจรและเรื่องเหตุร้ายต่างๆให้พี่น้องและนักท่องเที่ยวได้มีความอุ่นใจ มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น และเราจะทำอย่างต่อเนื่อง" นายอุทิศ กล่าว

และจากวิสัยทัศน์ที่เห็นความสำคัญคำว่า "การพัฒนาเศรษฐกิจ"  เป็นเรื่องสำคัญนายกอุทิศ จึงคิด นโยบายที่เรียกว่า 2 ศ. 1ป.และ 1ก.  ที่คอยขับเคลื่อนให้จังหวัดสงขลาของเราเป็นศูนย์กลางของ 2 ศ.  คือ ศูนย์กลางของการคมนาคม ทั้งทางบกและทางอากาศ และศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของ 8 จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยสงขลาเป็นศูนย์กลางมีนครศรีฯ, พัทลุง ตรัง, สตูล, ยะลา ,นราธิวาสและปัตตานี  โดย ศ. แรก จะขับเคลื่อนให้สงขลาเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบกและอากาศ ซึ่งที่ผ่านมาอบจ.สงขลา ได้ร่วมกับหอการค้าสงขลาและ(มอ.) สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาออกแบบและรับฟังความคิดเห็น ?มอเตอร์เวย์? จากด่านสะเดา-หาดใหญ เพื่อรองรับการจราจรที่แออัดของถนนกาญจนวนิช ซึ่งเป็นเส้นทางของนักท่องเที่ยวที่มาจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งจะทำให้เพิ่มตัวเลขจาก 800,000 คน เป็น 1,600,000 คน ภายใน 2 ปีอย่างแน่นอน

"เราทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุด เพราะมันจะส่งผลให้เศรษฐกิจในหาดใหญ่และในรอบนอกเพิ่มมูลค่าขึ้นเป็น 2 เท่า นั้นหมายความว่า ถ้าธุรกิจใด พ่อค้าแม่ขายคนใดเคยได้รับรายได้เดือนละ 1 บาท ในอนาคตถ้ามีมอเตอร์เวย์จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 บาทต่อเดือน นี่คือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้น ถึงแม้มอเตอร์เวย์จะไม่ใช่ภารกิจของ อบจ.โดยตรง แต่อบจ.ก็สามารถสนับสนุนให้มีการศึกษา ให้มีการขับเคลื่อนได้ ส่วนทางอากาศ ผมสามารถเชิญชวนบริษัท ไฟว์ เอ้อ ไฟว์ สายการบินของประเทศมาเลเซีย บินมาหาดใหญ่ได้อีก 1 สายการบิน อาทิตย์ละ 3 เที่ยวบิน ขณะนี้ก็ได้เปิดให้บริการแล้ว และกำลังไปเจรจากับสถานทูตจีนประจำจังหวัดสงขลา สถานกงสุลจีนประจำจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะไปเจรจาให้ประเทศจีน มณฑลกวางตุ้ง เมืองกวางโจว บินตรงมาที่หาดใหญ่ อีก 1 สายการบินซึ่งขณะนี้กำลังขับเคลื่อนอยู่" นายอุทิศกล่าว

และศ.ที่ 2 เป็นการกำหนดให้สงขลาเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะเที่ยวต่อไปอีกหลายจังหวัดรอบๆเช่น ตรัง นครศรีฯ พัทลุง โดยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำเป็นเอกสาร พ๊อกเก็ตบุ๊ค แปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อบอกเส้นทางการท่องเที่ยวโดยให้สงขลาเป็นศูนย์กลาง เช่น นักท่องเที่ยวมีเวลา 4 วัน ในการมาพักผ่อน สามารถที่จะเลือกสถานที่ท่องเที่ยว จะไปตรัง,นครศรีฯ กระบี่.พัทลุงก็ได้  เปรียบเสมือนเราเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่จะคอยเชื่อมโยงจังหวัดต่างๆในรอบนอกของเรา"

"ส่วน1 ป. คือความปลอดภัย โดยติดตั้งจอ CCTV ไปแล้ว 52 ตัวและวันนี้ได้เพิ่มการ ติดตั้งทั้งในรอบนอกหาดใหญ่, จะนะ,เทพา,นาทวี,สะบ้าย้อย ,สะเดา,ปาดังเบซาและเมืองสงขลา รวมทั้ง 7 แห่งเป็นวงเงิน 130 ล้านบาท คาดว่าดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนข้างหน้า พร้อมจัดหน่วยลาดตระเวน ที่ใช้รถเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและแนะนำนักท่องเที่ยว หน้าโรงแรมลีกาเด้นท์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2,3 และหน้าสถานีรถไฟ ตอนนี้กำลังขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยอยู่เช่นกัน"

นายอุทิศ ยังกล่าวต่อว่า ส่วน 1 ก. กิจกรรม ที่ขับเคลื่อนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสาบสงขลา ก็ดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปซึ่งขณะนี้  โครงการดังกล่าวกำลังชะลอโครงการตามคำสั่งของศาลปกครองที่ให้ระงับการจัดซื้อจัดจ้างชั่วคราว แต่เรื่องของการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆทั้งหลายก็ยังเดินหน้าอยู่ แต่อย่างไรก็ตามอบจ.สงขลาก็มิได้อยู่เฉยที่จะพัฒนาและคิดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างสีสันในกับการท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่  "สงขลา วาไรตี้ อเวณู" ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อบจ.สังสรรค์มันเพิ่มสีสันให้กับการท่องเที่ยวสงขลา
"เป็นสถานที่ที่จะทำให้เกิดสีสันของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของสงขลา อบจ.ได้ไปเช่าที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ครึ่งจากเอกชนอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ข้างโรงเรียนวิริยะเทียน ห่างจากลีกาเด้นท์ประมาณ 500 เมตร จะใช้พื้นที่ตรงนั่นทำเป็น "สงขลาวาไรตี้ อเวณู" โดยจะเริ่มจากงาน "สงกรานต์สาดสี" จัดในวันที่ 12-14 เมษายน เราใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งร่วมนักท่องเที่ยว โดยใช้สีผง สีฝุ่น ที่มีหลากหลายสีสัน วันเปิดจะมีการโยนสีฝุ่น เพื่อให้เกิดเป็นสีสันโดยใช้สีจากประเทศอินเดียที่เขาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ไม่เป็นพิษต่อร่างกายและสามารถล้างน้ำได้ ปลอดภัยกินได้ซึ่งเป็นการสร้างสีสันในวันสงกรานต์ และแพร่ภาพไปทั่วประเทศให้ผู้คนได้เห็นกิจกรรมหาดใหญ่สงขลาสาดสี"

"และหลังจากนั้นเราจะกิจกรรมทุกวันศุกร์และเสาร์ โดยจำลองกิจกรรมของ "เพลินวาน" ที่ประจวบคีรีขันธ์ มาใส่ไว้ในพื้นที่แห่งนี้ ยกย่องผู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาหาดใหญ่ พัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแต่ยุคของทำทางรถไฟเข้ามาในหาดใหญ่ แน่นอนที่สุด ขุนนิพัทธ์ จีนนคร(จิระนคร) เป็นผู้ได้บุกเบิกการทำรางรถไฟนำความเจริญมาสู่หาดใหญ่ ใน "สงขลาวาไรตี้ อเวณู" จะนำประวัติของท่าน ผลงานของท่าน มายกย่องเชิดชู เป็นคุณูปการณ์ที่สำคัญต่อเมืองหาดใหญ่และอีกหลายๆคนที่มีส่วนในการพัฒนาบ้านเมือง จำลองของดีในแต่ละภาค วิถีชีวิตโหนดนาเลในคาบสมุทรสทิงพระ วิถีชีวิตของคนบางกล่ำ,รัตภูมิ เอาข้อดีของแต่ละอำเภอ ของดี ของอร่อยมารวมกัน และยังมีรถละหมาดเคลื่อนที่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่จะละหมาด ซึ่งน่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทย ซึ่งคนสงขลาจะเห็นการขับเคลื่อน เหล่านี้ภายใน 3 เดือน ก่อนเลือกตั้งนายกอบจ.อย่างแน่นอน"

หลังจากนั้นนายอุทิศ ยังกล่าวบทสรุป ย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพัฒนา ว่า การพัฒนานอกจากที่จะพัฒนาในด้านของความเป็นเมืองแล้ว การพัฒนาตามอำเภอรอบนอกก็ต้องทำด้วย ซึ่งจากที่เป็นเด็กบ้านนอก เกิดที่ระโนด เป็นลูกชาวนา จบจากโรงเรียนวัด และมีโอกาสเข้ามาเรียนหนังสือในเมือง เพราะฉะนั้นความเป็นชนบทและคนเมืองมันสั่งสมอยู่ในตัวผมมาก และการที่จะพัฒนาทั้งเมืองและชนบทให้ดีขึ้น ผมยืนยันว่าประสบการณ์ที่ผมมีตั้งแต่สมัยเด็ก กับความรู้ที่ได้เรียนรู้มา จะเป็นตัวสะสมทำให้ผมสามารถค้นคิด รู้ถึงความต้องการของพี่น้องทุกระดับและคิดเป็นแผนงานโครงการเพื่อตอบสนองทั้งด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ด้านการศึกษา ได้ครอบคลุมเหมือนที่ผมเคยทำมา

และนั้นก็เป็นอีกเสี่ยวหนึ่งของการพัฒนา จ.สงขลาภายใต้การขับเคลื่อนของคนที่ชื่อ "อุทิศ ชูช่วย" นายก อบจ.สงขลา จากเด็กบ้านนอกที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองสงขลาให้ยั่งยืน...------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดย : ภาคใต้โฟกัส


.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เงื่อนไขในการใช้บริการ

หากท่านเขียนข้อความใด ๆ ในเว็บไซท์แห่งนี้ ถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้บริการข้างล่าง และยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

สงขลาทูเดย์ เปิดให้ทุกท่านตั้งหัวข้อกระทู้ เพื่อสอบถามความคิดเห็น จากเพื่อนสมาชิกท่านอื่น โดยมีเงื่อนไข คือ
 1. เว็บบอร์ดมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน มีระบบบันทึกไอพี ซึ่งสามารถสืบค้นไปยังผู้เขียนข้อความได้ กรุณาระมัดระวังในการเขียนข้อความซึ่งอาจก่อผลร้ายต่อตนเองและผู้อื่น
 2. กระทู้ที่สมาชิกตั้งหรือข้อความที่ท่านแสดงความคิดเห็น จะแสดงผลทันทีหลังการโพสต์ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ข้อความที่โพสต์อาจจะไม่ขึ้นโดยอัตโนมัติ
 3. ขอสมาชิกให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นและตนเองในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
 4. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ หรือ สิ่งอื่นใดที่เขียนหรือนำเข้าโดยสมาชิกแต่ละท่าน เป็นการแสดงความคิดเห็นของท่านเหล่านั้น ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นของเว็บนี้ ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ กรุณาใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจ
 5. หากเนื้อหา หรือ ข้อความใดๆ ที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งลบได้ ทางทีมงานจะพิจารณาเพื่อลบข้อความเหล่านั้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทางเว็บขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบดูแล
 6. ผู้ดูแลเว็บไซท์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความหายต่อบุคคลอื่น พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ

เนื่องจากความคิดเห็นที่แสดงด้านบนถูกส่งขึ้นโดยอัตโนมัติจากผู้อ่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เจ้าของเว็บไซท์ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ หากข้อความในกระทู้ พาดพิงบุคคลอื่นในทางเสียหาย และหากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งทีมงานโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อควรปฎิบัติในการตั้งหัวข้อในหมวดต่าง ๆ
 1. กรุณาตั้งหัวข้อให้ตรงกับหมวดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากท่านตั้งหัวข้อผิดข้อกำหนดข้างล่าง ผู้ดูแลเว็บไซท์จะลบหัวข้อของท่านทันที
  • กระทู้ - สอบถาม มีไว้สำหรับสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก
  • ร่วมด้วยช่วยกัน มีไว้สำหรับแจ้งเรื่องราวเดือดร้อน
  • หาดใหญ่พลาซ่า มีไว้สำหรับประกาศขายสินค้า
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ มีไว้สำหรับฝากประกาศข่าวต่าง ๆ
  • Job For You มีไว้สำหรับฝากประกาศรับสมัครงาน ให้ระบุหน่วยงาน บริษัท หรือสถานที่ติดต่อ พร้อมวิธีการติดต่อให้ชัดเจน หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีแนวโน้มว่าอาจเป็นการหลอกลวง จะถูกลบทิ้งทันที
  • You For Job มีไว้สำหรับฝากประกาศหางานสำหรับผู้ที่ว่างงานอยู่
 2. ห้ามลงประกาศที่มีเนื้อหาลักษณะดังต่อไปนี้
  • การทำงานทางอินเตอร์เน็ต,NLM
  • คลิกแล้วรวย ไม่ว่าจะรวยมาก ๆ หรือรวยน้อย ๆ ไม่ต้องการทั้งนั้น ใครอยากรวยก็ต้องทำงานเยอะ ๆ แล้วจะรวยเอง
  • การขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนัก สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (หรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดก็ตาม) การพนัน เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
  • มีเนื้อหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมงานที่ดูแลเว็บไซท์

  เนื่องจากเนื้อหาทำนองนี้ ไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับเว็บไซท์แห่งนี้ และเราไม่ต้องการให้ท่านผู้ใดลงประกาศในทำนองนี้ในเว็บไซท์ของเรา เมื่อเราตรวจเจอประกาศในลักษณะนี้ จะทำการลบทิ้งโดยทันทีโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลอะไรทั้งนั้น ท่านจึงไม่จำเป็นต้องลงประกาศให้เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่าย

 3. ห้ามเขียนข้อความพาดพิงบุคคลอื่นในทางเสียหาย หากเกิดการฟ้องร้องใด ทางเจ้าของเว็บไซท์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ขอความกรุณาใช้ถ้อยคำในทางสร้างสรรค์

สงขลาทูเดย์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความหายต่อบุคคลอื่น หรือเรื่องราวที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ