สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 พ.ค.56 วิทยาการจัดการ ม.อ. จัดประชุมวิชาระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ปี 56

by Dorn.Skyblue @18-03-2556 17.05 ( IP : 122...49 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ , Songkhla Tomorrow
  • photo  , 600x451 pixel , 129,817 bytes.
  • photo  , 500x456 pixel , 72,268 bytes.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556  The 5th National Conference on Administration and Management (NCAM 5th 2013) พบการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มองภาคใต้ในสไตล์ เซ็นทรัล กรุ๊ป"  โดยวิทยากรคุณนริศ เชยกลิ่น  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงพิศ  ศิริรัตน์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การพัฒนาทางวิชาการด้านการบริหารจัดการในปัจจุบันได้พัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมและสร้างสรรค์นวัตกรรมความรู้ด้านการบริหารจัดการออกสู่ตลาดโลกเพื่อการพัฒนาหน่วยงานภายในและก้าวสู่ความเป็นสากล การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ท้าทายให้ประเทศไทยและภาคใต้ต้องปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการพัฒนาวิชาการด้านการบริหารจัดการนับเป็นบริบทหนึ่งที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 5  ประจำปี 2556 The 5th National Conference on Administration and Management (NCAM 5th 2013)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีคิดใหม่และใช้การประชุมเป็นเวทีนำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการบริหารจัดการให้มีความก้าวหน้าและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนต่อไป ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการแล้วยังได้รับเกียรติจากคุณนริศ เชยกลิ่น  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มาปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มองภาคใต้ในสไตล์ เซ็นทรัล กรุ๊ป" อีกด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย : ภาคใต้โฟกัส


ติดตามข่าวสาร กิจกรรมทั้งหมดได้ที่    ปฎิทินกิจกรรม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง