สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สื่อสารสร้างสุข

โครงการสื่อสารสร้างสุข แก้วิกฤต! เหมืองหินเขาคูหา ด้วยเวทีปรึกษาหารือ

โดย Focus Team on 07-09-2553 16.31

โครงการสื่อสารสร้างสุข หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 639 (วันที่ 24 เมษายน - 30 เมษายน 2553)63916392

โครงการสื่อสารสร้างสุข มะโย่ง วัฒนธรรมนำสันติสุข

โดย Focus Team on 07-09-2553 15.47

โครงการสื่อสารสร้างสุข หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 63763716372

โครงการสื่อสารสร้างสุข การกัดเซาะชายหาด : มุมมองจากเด็กชนบทและัวิทยาลัยวันศุกร์

โดย Focus Team on 07-09-2553 15.17

โครงการสื่อสารสร้างสุข หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 630 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2553)e1e2

โครงการสื่อสารสร้างสุข กัดเซาะชายหาดปัญหาของคนริมฝั่ง

โดย Focus Team on 07-09-2553 14.54

โครงการสื่อสารสร้างสุข หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 629 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 12 กุมภาพันธ์ 2553)d1 d2

โครงการสื่อสารสร้างสุข "ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิชุมชนอเมริกา ฝากคาถา 4 ข้อถึงคนสงขลา"

โดย Focus Team on 03-08-2553 17.44

โครงการสื่อสารสร้างสุข หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 628 (วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2553)B01B02

โครงการสื่อสารสร้างสุข "ลานสะบ้าที่คลองหอยโข่ง กิจกรรมฟื้นกีฬาเชิงวัฒนธรรม"

โดย Focus Team on 03-08-2553 17.00

โครงการสื่อสารสร้างสุข หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 627 (วันที่ 23 - 29 มกราคม 2553)A 1 A 2

โครงการสื่อสารสร้างสุข "มองแผนพัฒนาสงขลา จากมุมของ กิตติภพ สุทธิสว่าง"

โดย Focus Team on 03-08-2553 16.37

โครงการสื่อสารสร้างสุข หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 626 (วันที่ 16 - 22 มกราคม 2553)B P_08 B P_09

โครงการสื่อสารสร้างสุข "ควนรูชุมชนต้นแบบแห่งการสร้างสุข"

โดย Focus Team on 03-08-2553 12.57

โครงการสื่อสารสร้างสุข หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 625 (วันที่ 9 - 15 มกราคม 2553)B P08625 B P09625

สานเสวนา สู่คูหาใต้สมานฉันท์

โดย Focus Team on 07-05-2553 10.31

แก้วิกฤต! เหมืองหินเขาคูหา ด้วยเวทีปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลในจ.สงขลาใต้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ ,โครงการสื่อสารสร้างสุขสงขลา ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขาพ(สสส.)และภาคีในเครือข่าย จัดเวทีปรึก