สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

สื่อสารสร้างสุข

75 items|« First « Prev 6 7 (8/8)

เมื่อมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ

โดย Focus Team on 06-11-2552 17.27

โครงการสื่อสารสร้างสุขสงขลา หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 612 (วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2552)เป็นอีกขวบปีที่เครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมสร้างและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ที่เอื้อต่อสุขภาพด้วยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ปีนี้มีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นเจ้าภาพหลัก ในนามโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองของคนใต้

โดย Focus Team on 06-11-2552 14.54

โครงการสื่อสารสร้างสุขสงขลา หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 611 (วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2552)1. ความเป็นมาการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา พบว่าในบางแผนงาน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนบางกลุ่มในพื้นที่ เนื่องจากถูกกำหนดความสำคัญมาจากส่วนกลาง หรือจากกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม นำไปสู่การ

หมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 'แนวรบสร้างสุขภาพ จุดแตกหักอยู่ที่การสื่อสาร'

โดย Focus Team on 06-11-2552 13.45

โครงการสื่อสารสร้างสุขสงขลา หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 61 (วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2552)นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ คนหาดใหญ่ ที่ไปจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลับมาทำงานในบ้านเกิด ที่โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 4 ปี และที่โรงพยาบาลจะนะ จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 ได้เข้ามาเป็นส

โครงการสื่อสารสร้างสุขสงขลา

โดย Focus Team on 05-11-2552 16.54

หลักการและเหตุผลคำว่ากระบวนทัศน์ หรือ Paradigm นั้นเป็นคำใหม่ในสังคมไทย ซึ่งหมายความถึงกรอบการมอง การให้ความสำคัญ หรือการคิด ซึ่งแต่ละคนที่เกิดมาในบริบทที่ต่างกัน สภาพแวดล้อมของการเลี้ยงดู การได้รับการศึกษาและมีการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน ดังนั้นในปรากฏการณ์เดียวกันจึงท

75 items|« First « Prev 6 7 (8/8)