สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ลงพื้นที่เพื่อติดตามสวนส้มจุก

ลงพื้นที่เพื่อติดตามสวนส้มจุก

เกษตรกรตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ ใช้แนวคิดการออกกายด้วยการทำสวนผสมผสานแบบอินทรีย์

โดย Focus Team on 16-11-2559 11.35

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามสวนส้มจุก ของนายสามารถ ระมัญบากา ซึ่งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนพัฒนาจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อผลักดันส้มจุกของเกษตรกรอำเภอจะนะ ให้