สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานบ้านโคกทราย

ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานบ้านโคกทราย

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๘ ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานบ้านโคกทราย

โดย Focus Team on 17-11-2559 16.24

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๘ พร้อมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานบ้านโคกทราย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล โดยนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดส