สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

โดย Focus Team on 26-11-2559 15.50

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เสนอให้จัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ได้มีการประสาน และบูรณาในการจัดทำแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด โดยเฉพาะ โครงการงบเกินศักยภาพของ อปท. ซึ่งอบจ.สงขลา เป็นเจ้าภาพในการประสานและให้ความร่วมมือในหน้าที่ของส่วนท้องถิ่นใน