สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

นายกไพร

นายกไพร

ชุมชนสามทหารปลื้ม 'นายกไพร' อุโมงค์ลอดทางรถไฟช่วยแก้ปัญหาจราจร-ศก.ดีขึ้น (ข้ออภัยในนสพ. "สามฐาน" ผิดพลาด)

โดย Focus Team on 10-12-2559 13.28

ชาวชุมชนสามฐาน รัถการและโชคสมานปลื้ม ?อุโมงค์กัลยานมิตร? บอก ?ดร.ไพร? ทำดีมาก ช่วยแก้ปัญหาจราจร สะดวกในการมารพ. ส่งผลต่อราคาที่ดิน การค้าขาย และเศรษฐกิจภาพรวม?อุโมงค์กัลยานมิตร? ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ได้รับการตอบรับชาวหาดใหญ่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวชุมชนสามทหาร รวมถึงพื้นที่

ชุมชนสามทหารปลื้ม 'นายกไพร' อุโมงค์ลอดทางรถไฟช่วยแก้ปัญหาจราจร-ศก.ดีขึ้น (ข้ออภัยในนสพ. "สามฐาน" ผิดพลาด)

โดย Focus Team on 10-12-2559 11.55

ชาวชุมชนสามฐาน รัถการและโชคสมานปลื้ม ?อุโมงค์กัลยานมิตร? บอก ?ดร.ไพร? ทำดีมาก ช่วยแก้ปัญหาจราจร สะดวกในการมารพ. ส่งผลต่อราคาที่ดิน การค้าขาย และเศรษฐกิจภาพรวม?อุโมงค์กัลยานมิตร? ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ได้รับการตอบรับชาวหาดใหญ่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวชุมชนสามทหาร รวมถึงพื้นที่