สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ปาฐกถา

ปาฐกถา

ดึงนักขับเคลื่อนสังคมนานาชาติ ปาฐกถางานวิชาการ"เปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง"

โดย Focus Team on 20-12-2559 11.19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวถึงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง (Political Trans