สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

นานาชาติ

นานาชาติ

สู่ความเป็นนานาชาติ!!ม.วลัยลักษณ์ตั้งสถาบันภาษา มุ่งสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา

โดย Focus Team on 01-06-2560 16.33

ม.วลัยลักษณ์จัดตั้งสถาบันภาษามุ่งสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย พร้อมดึงอาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทยร่วมสอนอย่างใกล้ชิด รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ เปิด

ดึงนักขับเคลื่อนสังคมนานาชาติ ปาฐกถางานวิชาการ"เปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง"

โดย Focus Team on 20-12-2559 11.19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวถึงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง (Political Trans