สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

พัฒนาอาชีพ

พัฒนาอาชีพ

รัฐเชื่อมข้อมูลแรงงานชายแดนใต้ ฝึกทักษะ - เร่งพัฒนาอาชีพ

โดย Focus Team on 03-02-2560 14.29

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์อำนวยการบริารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดประชุมหารือการหาแนวทางป้องกันปัญหาและเร่งสร้างความเข้าใจในการเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่