สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

แรงงาน

แรงงาน

ลูกจ้างสงขลาว่าไง? ค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่ม 320 บาท

โดย whitney on 18-01-2561 11.56

ที่กระทรวงแรงงาน วันนี้ (18 ม.ค.61) ภายหลังประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาสรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การปรับค่าจ้างนั้นพิจารณาจากปัจจัยสำคัญต่างๆ ทั้งเรื่องของดัชนีผู้บริโภค อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ ค

รัฐเชื่อมข้อมูลแรงงานชายแดนใต้ ฝึกทักษะ - เร่งพัฒนาอาชีพ

โดย Focus Team on 03-02-2560 14.29

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์อำนวยการบริารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดประชุมหารือการหาแนวทางป้องกันปัญหาและเร่งสร้างความเข้าใจในการเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่