สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

19โครงการ

19โครงการ

ผู้แทนพิเศษเดินหน้าแผนสอดคล้อง เมืองต้นแบบผ่านงบ19โครงการ1,072ล้าน

โดย Focus Team on 13-02-2560 11.54

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 พล.อ.อุมเดช สีตบุตร รมช.กระทรวงกลาโหมและหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อนและติดตามงานเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค4สน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) และศูนย์ปฏิบัติกา