สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์

สู่ความเป็นนานาชาติ!!ม.วลัยลักษณ์ตั้งสถาบันภาษา มุ่งสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา

โดย Focus Team on 01-06-2560 16.33

ม.วลัยลักษณ์จัดตั้งสถาบันภาษามุ่งสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย พร้อมดึงอาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทยร่วมสอนอย่างใกล้ชิด รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ เปิด

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ม.สงขลานครินทร์ เอ็มโอยู ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

โดย Focus Team on 29-05-2560 15.17

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนและรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยทางด้านเทคนิคการแพทย์ตอบสนอ

ม.วลัยลักษณ์ พร้อมจัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14

โดย Focus Team on 09-05-2560 14.04

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)