สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

จังหวัดชายแดนใต้

จังหวัดชายแดนใต้

ศอ.บต.ร่วม90โรงเรียน เร่งพัฒนาการศึกษาจชต.

โดย Focus Team on 14-06-2560 16.43

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.และนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. จัดประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเ