สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

'ชาวรามแก้ว'พอใจหลังเสนอข่าว'อ.หัวไทร'ลงแก้น้ำท่วมขัง

โดย Tresuwimon on 16-03-2561 18.18

ตามที่ ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1,031 เสนอข่าวปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมขัง ชุมชนคลองแดน ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร และนายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) มอบหมายให้นายยุทธวีร์ น้ำพ่วง ปลัดอำเภอหัวไทร และภาคส่วนที่เกี่วข้อ

คลองแดน-รามแก้ว'น้ำท่วมขังทั้งปี'ชาวบ้านวอนผู้รับผิดชอบเร่งแก้ปัญหา

โดย Tresuwimon on 05-03-2561 17.04

นายชาติชาย ผาสุข กล่าวผ่านคอลัมน์ใต้ถุนเรินในหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสว่า การทำถนนราดยางสายบ้านคลองแดน-บ้านรามแก้ว เมื่อ 20 ปีก่อน ได้ถมคูระบายน้ำ ทั้งที่ตรงนั้นเดิมเป็นสะพานข้ามมีคูระบายน้ำชัดเจนโดยการก่อสร้างถนนยุคนั้นจงใจที่จะไม่ทำท่อระบายน้ำทดแทนทางระบายน้ำที่มีอยู่ นับจากนั้นถนนเส้นนั้นได้กั้นท

ไร่สายโยง แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

โดย Tresuwimon on 22-01-2561 14.22

"ไร่สายโยง" แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แหล่งปลูกผักปลอดสารพิษ ผลผลิตของนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 คือ สระน้ำ 30%, นาข้าว 30%, ไม้ผล พืชผัก สมุนไพร 30%, ปลูกผักกินใบอายุสั้น ซุ้มค้างผัก

จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยผ่าน ธ.ก.ส.กว่า 286 ล้านบาท ด้านเกษตรกรรู้สึกดีใจและกล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือ

โดย Focus Team on 20-06-2560 09.52

วันที่ 19 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น.ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จำนวนเงิน 286,348,758