สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

เปิดช่องทางสื่อสารนักศึกษาต่างปท. ศอ.บต.หวังช่วยยามฉุกเฉิน-สร้างโอกาสทำงาน

โดย Focus Team on 07-08-2560 16.22

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต.กล่าวว่า นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายให้ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ดำเนินการจัดทำช่องทางอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของนักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังศึกษาอยุ่ในต่างประเทศ และนักศึกษาที่จบการศึกษาจา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจชต. ศอ.บต.ดึงนักเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

โดย Focus Team on 01-07-2560 14.47

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศรีนครี โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพึ่งตนเอง โด