สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ศอ.บต.ตั้งศูนย์ตราสัญลักษณ์ฮาลาล พร้อมหนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่พัฒนาจชต.

โดย Focus Team on 07-07-2560 17.50

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล ศอ.บต.กล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลของ ศอ.บต.ในครึ่งปีที่ผ่านมาว่า ได้ขับเคลื่อนไปในหลายมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และเป็นมิติที่ทำในเชิงบูรณาการกัน โดยการเกิดขึ้นของสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลา